Olet täällä

Mitä oikeuksia sinulla on?

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) antaa yksityishenkilöille seuraavat oikeudet.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa

Sinulla on oikeus tietää, mitä ja miten käsittelemme henkilötietojasi ja saada kopio tiedoista. 

Oikeus pyytää meitä oikaisemaan väärät henkilötiedot

Yritämme aina pitää henkilötiedot ajan tasalla, mutta jos huomaat, että käsittelemme vanhentuneita tai muuten vääriä henkilötietoja, sinulla on aina oikeus pyytää meitä oikaisemaan henkilötietosi.

Oikeus pyytää tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Voit käyttää tätä oikeutta esimerkiksi silloin, kun olet sitä mieltä, että emme enää tarvitse henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Kun olemme varmistaneet pyyntösi oikeellisuuden, poistamme tietosi, paitsi jos meidän täytyy säilyttää ne lakisääteisten velvoitteidemme, kuten kirjanpitovelvoitteidemme, täyttämiseksi. Henkilötietosi poistetaan joka tapauksessa automaattisesti Nesteen järjestelmistä määrittelemiemme säilytysaikojen jälkeen.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että emme tee henkilötiedoille mitään muuta kuin tallennamme ne IT-järjestelmiimme. Kun olemme varmistaneet pyyntösi oikeellisuuden, lakkaamme käsittelemästä henkilötietojasi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on aina oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista napsauttamalla kaikissa markkinointiviesteissämme olevaa Poistu markkinointilistalta -painiketta.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä normaalin liiketoimintamme yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Kun vastaanotamme pyyntösi, arvioimme sen huolellisesti ja lakkaamme käsittelemästä henkilötietojasi, jos käsittelytapamme on ollut kohtuuton

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä lähettämään sinulle – tai jollekin muulle henkilölle – kopio meille antamistasi tiedoista yleisesti käytössä olevassa koneella luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee vain sinun meille antamiasi henkilötietoja, kun olemme keränneet tietoja suostumuksesi tai sinun ja meidän välisen sopimuksen perusteella. Kun olemme varmistaneet pyyntösi oikeellisuuden, lähetämme tietosi pyytämääsi osoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Toivomme, että otat aina yhteyttä meihin, jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten käsittelemme henkilötietoja. Jos kuitenkin olet sitä mieltä, että emme ole noudattaneet tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojasi käsitellessämme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Voit ottaa yhteyttä asuin- tai työskentelymaasi valvontaviranomaiseen.