Olet täällä

Miten varmistamme tietoturvan?

Neste käyttää tarvittavia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia ja -menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseen häviämiseltä, väärinkäytöltä, muokkaamiselta tai hävittämiseltä.

Kaikkia Nesteen työntekijöitä ja urakoitsijoita sitoo tietoturvakäytäntö, jossa annetaan tarkempia ohjeita. Henkilötietojen käsittelyyn käytettäviin järjestelmiin ja sovelluksiin pääsevät käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviään suorittaessaan. 

Jos sähköisiä tietoja hallinnoi kolmas osapuoli Nesteen puolesta, Neste vaatii, että kyseinen kolmas osapuoli noudattaa kattavia tietoturvavaatimuksia.

Jos henkilötietoja käsitellään manuaalisesti, se tehdään tällaiseen tarkoitukseen hyväksytyissä tiloissa. Tilat on suojattu tarvittavilla fyysisillä suojatoimilla, kuten kulunvalvontajärjestelmillä ja valvontakameroilla.