Tuotantoa neljässä maassa

Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja, joka tuo uusiutuvia ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana.

Neste valmistaa korkealaatuisia tuotteitaan Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa

Uusiutuvat ratkaisut valmistetaan Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla ja erilaiset raakaöljypohjaiset tuotteet puolestaan Naantalissa ja Porvoossa. Sen lisäksi Alankomaissa sijaitseva Sluiskilin laitoksemme on erikoistunut uusiutuvien raaka-aineiden esikäsittelyyn Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamoita varten. Nesteellä on myös yhteisomistuksessa perusöljylaitos Bahrainissa. 

Sertifioitu toiminta edistää systemaattista ympäristökehitystä 

Kaikilla Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamoilla on ISCC-sertifikaatti (International Sustainability & Carbon Certification) tai Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (Environmental Protection Agency) hyväksyntä. Porvoon, Naantalin, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla on auditoidut ISO 14001 -ympäristösertifikaatit. Sertifikaatti varmistaa, että Nesteen ympäristöjohtamista, prosesseja ja käytäntöjä kehitetään systemaattisesti ja ne ovat kansainvälisten standardien mukaisia.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme
 

Jalostamot Suomessa

Nesteellä on Suomessa yksi jalostamokokonaisuus, joka koostuu viidestä tuotantolinjasta - neljä Porvoossa ja viides Naantalissa.

Rotterdamin jalostamo

Rotterdamin jalostamolla Alankomaissa on valmistettu uusiutuvia tuotteita vuodesta 2011.

Singaporen jalostamo

Nesteen Singaporen jalostamo aloitti toimintansa vuonna 2010. Se tuottaa yksinomaan uusiutuvia tuotteita.

Ajankohtaista tuotannossa

Muovit

Nesteen ensimmäinen nesteytetyn muovijätteen koeajo Suomessa

Koeajo on merkittävä virstanpylväs suhteessa Nesteen strategisiin tavoitteisiin edistää kiertotaloutta ja korvata raakaöljyn käyttöä omissa jalostamoissaan. Nesteen tavoitteena on prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien.
Ilmasto

Neste lisää tuulivoiman käyttöä Suomen tuotantolaitoksilla

Neste on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Osana ilmastotyötään Neste lisää uusiutuvan sähkön käyttöä Suomen tuotantolaitoksillaan. Ilmattaren ja Fortumin kanssa solmittujen tuulivoimasopimusten ansiosta lähes 30 % Porvoon ja Naantalin tuotantolaitosten energiasta tulee olemaan uusiutuvaa tuulivoimaa vuonna 2022.
Ilmasto

Hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä

Olemme sitoutuneet taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja vähentämään oman toimintamme suoria ilmastovaikutuksia. Kaikki Nesteen tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt analysoidaan eri näkökulmista. Yhtiössä on tunnistettu jo yli 50 eri keinoa, joilla voidaan vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.
Ilmasto

Kilpilahden hukkalämpö kattaisi neljäsosan pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta

Kilpilahdessa toimivat Neste ja Borealis sekä pääkaupunkiseudun energiayhtiöt teettivät vuonna 2019 esiselvityksen Kilpilahden hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa
Uusiutuvat

Singaporen tuotantokapasiteetin laajennus

Neste laajentaa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettia Singaporessa. 1,4 miljardin euron arvoinen investointi lisää Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaiskapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022.
Muovit

Kemiallisesti kierrätetty muovijäte korvaamaan raakaöljyä

Neste aikoo aloittaa nesteytetyn muovijätteen käytön perinteisen öljynjalostuksen uutena raaka-aineena.