Tuotantoa neljässä maassa

Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja, joka tuo uusiutuvia ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana.

Neste valmistaa korkealaatuisia tuotteitaan Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa

Uusiutuvat ratkaisut valmistetaan Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla ja erilaiset raakaöljypohjaiset tuotteet puolestaan Porvoossa. Sen lisäksi Alankomaissa sijaitseva Sluiskilin laitoksemme on erikoistunut uusiutuvien raaka-aineiden esikäsittelyyn Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamoita varten. Nesteellä on myös yhteisomistuksessa perusöljylaitos Bahrainissa. 

Sertifioitu toiminta edistää systemaattista ympäristökehitystä 

Kaikilla Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamoilla on ISCC-sertifikaatti (International Sustainability & Carbon Certification) tai Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (Environmental Protection Agency) hyväksyntä. Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla on auditoidut ISO 14001 -ympäristösertifikaatit. Sertifikaatti varmistaa, että Nesteen ympäristöjohtamista, prosesseja ja käytäntöjä kehitetään systemaattisesti ja ne ovat kansainvälisten standardien mukaisia.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme
 

Porvoon jalostamo

Nesteen Suomen jalostamo on toiminut Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella vuodesta 1965.

Rotterdamin jalostamo

Rotterdamin jalostamolla Alankomaissa on valmistettu uusiutuvia tuotteita vuodesta 2011.

Singaporen jalostamo

Nesteen Singaporen jalostamo aloitti toimintansa vuonna 2010. Se tuottaa yksinomaan uusiutuvia tuotteita.

Ajankohtaista tuotannossa

Suurseisokki

Nesteen Porvoon jalostamon seisokkityöt on saatu päätökseen

Porvoon jalostamon suurseisokki on saatu onnistuneesti päätökseen ja jalostamon tuotanto on käynnistetty. Jalostamolla toteutettiin suuri määrä lakisääteisiä tarkastuksia, huoltotöitä ja laitteistojen perusparannuksia, joilla varmistetaan jalostamon turvallisuus ja toimintavarmuus.
ILMASTO

Nesteen tavoitteena 100 % uusiutuvan sähkön käyttö vuoteen 2023 mennessä

Neste on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Nesteen tavoitteena on siirtyä käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä globaalisti vuoteen 2023 mennessä. Edistääkseen tavoitettaan Neste lisää tuulivoiman käyttöä Porvoon jalostamollaan.
Naantali

Naantalin terminaali aloittaa toimintansa

Nesteen Naantalin jalostustoiminta eli öljytuotteiden valmistus Naantalissa on päättynyt. Neste jatkaa toimintaansa Naantalissa satama- ja jakeluterminaalitoimintojen osalta. Nesteen Naantalin terminaali satamineen huolehtii lounaisen Suomen liikennepolttonesteiden jakelusta.
Muovit

Nesteen ensimmäinen nesteytetyn muovijätteen koeajo Suomessa

Koeajo on merkittävä virstanpylväs suhteessa Nesteen strategisiin tavoitteisiin edistää kiertotaloutta ja korvata raakaöljyn käyttöä omissa jalostamoissaan. Nesteen tavoitteena on prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien.
Ilmasto

Hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä

Olemme sitoutuneet taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja vähentämään oman toimintamme suoria ilmastovaikutuksia. Kaikki Nesteen tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt analysoidaan eri näkökulmista. Yhtiössä on tunnistettu jo yli 50 eri keinoa, joilla voidaan vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä.
Uusiutuvat

Singaporen tuotantokapasiteetin laajennus

Neste laajentaa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettia Singaporessa. 1,4 miljardin euron arvoinen investointi lisää Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaiskapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022.