Olet täällä

Raaka-ainetutkimus

Raaka-ainetutkimusta ohjaavat yhtiön strategiset valinnat polttoaineissa ja uusiutuvissa sovelluksissa. Merkittävä osa yhtiön 48 miljoonan euron suuruisista T&K -panostuksista suuntautuu uusien uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen. 

Neste toimii uusiutuvien raaka-aineiden tutkimuksessa tiiviissä yhteistyössä eri alojen johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Tavoitteenamme on laajentaa raaka-ainevalikoimaamme. Olemme jo saavuttaneet kyvyn käyttää pelkästään jätteitä ja tähteitä uusiutuvien tuotteiden tuotannossamme. Olemme onnistuneet laajentamaan uusiutuvien tuotteidemme valmistukseen käytettävien raaka-aineiden valikoimaa jo yli 10 raaka-aineeseen. Lupaavia raaka-aineita on paljon muitakin, mutta suurin haaste on niiden riittävyys ja taloudellinen kannattavuus teollisessa mittakaavassa.

Neste toimii uusiutuvien raaka-aineiden tutkimuksessa tiiviissä yhteistyössä eri alojen johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluu yhteensä noin 25 yliopistoa ja tutkimusyhteisöä Suomesta sekä muualta maailmasta

Mäntyöljypiki

Mäntyöljypiki on otettu käyttöön uusiutuvan polttoaineen raaka-aineena ja pyrimme lisäämään sen käyttöä edelleen. 

Leväöljy 

Leväöljy on yksi mahdollinen tulevaisuuden uusiutuva raaka-aine. Se on myös yksi meidän pitkän aikavälin raaka-ainetutkimuksen kohteistamme. Olemme mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa esimerkiksi Hollannissa ja Australiassa.

Tavoitteena on mahdollistaa leväöljyn käyttö kustannustehokkaana ja vastuullisesti tuotettuna raaka-aineena uusiutuvan polttoaineen ja muiden uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa.

Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että hyvälaatuinen leväöljy sopisi Nesteen uusiutuvien tuotteiden raaka-aineeksi.

Leväöljyä tuottavia mikroleviä ei kuitenkaan pystytä vielä viljelemään teollisessa mittakaavassa korkeiden kustannusten takia. Olemme varautuneet tilanteen muuttumiseen tekemällä ehdollisia ostosopimuksia leväöljytoimittajien kanssa.

Mikrobiöljy

Mikrobiöljytutkimuksesta siirrytään tutkimaan muita teknologisia mahdollisuuksia hyödyntää raaka-aineina metsä- ja maataloustähteitä.

Projekti osoitti, että tekninen valmius mikrobiöljyn tuotantoon on olemassa.  Koelaitosmittakaavassa kaksi vuotta kestänyt mikrobiöljytutkimus antoi merkittävää tietoa ja kasvatti yhtiön patenttiportfoliota. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jatkossa muissa tutkimushankkeissa. 

Uudet raaka-aineet ja teknologiat

Metsä- ja maatalouden jäte- ja tähderaaka-aineiden tutkimusta on laajennettu vaihtoehtoisten mikrobiologisten reittien tutkimukseen.

Tutkimuksessa arvioidaan mikrobien kykyä tuottaa uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineita ja muita uusiutuvien sovellusten ratkaisuja.