Olet täällä

Vuoropuhelu työntekijöiden kanssa

Neste järjestää säännöllisesti kattavan henkilöstökyselyn, jonka avulla selvitetään työntekijöiden sitoutumisen astetta ja kehitystarpeita. Viimeisimmät kyselyt toteutettiin tammikuussa 2019 ja tammikuussa 2020. Laajempaa kyselyä täydentävät neljännesvuosittaiset pulssikyselyt, joilla seurataan valittujen strategian kannalta kriittisten aihealueiden kehitystä.

Tammikuun 2020 kyselyn tulokset osoittavat, että työntekijämme ovat sitoutuneita ja pitävät työtään tärkeänä. Suhteet esihenkilöihin ja tiimeihin ovat vahvoja. Toisinaan työntekijöistämme kuitenkin tuntuu siltä, että he eivät saa riittävästi tukea muutoksissa. Lisäksi on tekijöitä, jotka estävät heitä työskentelemästä tehokkaasti.

Vuoden 2019 heinäkuun ja lokakuun pulssikyselyt osoittivat, että uusi strategia on selkeä ja siitä on tiedotettu hyvin. Työntekijämme ymmärtävät muutostarpeen koko organisaatiossa. Nesteen nopea kasvu ja muutos ovat kuitenkin tuoneet haasteita työntekijöillemme sekä yksilöinä että tiimien jäseninä. Muutoksen nopeus on vaikuttanut roolien selkeyteen ja muutokseen sopeutumiseen.

Vuoden 2020 poikkeuksellisen tilanteen vuoksi huhti- ja elokuun 2020 pulssikyselyissä keskityttiin uudistettuihin arvoihimme, työntekijöiden hyvinvointiin ja työskentelytapoihin. Yleisesti ottaen henkilöstö on vaikuttanut selviytyvän tilanteesta hyvin, sitoutumisen aste on noussut, mutta kannustusta ja palautetta tarvitaan vielä lisää.

Otamme työntekijöidemme näkemykset hyvin vakavasti. Kyselyn tuloksista keskustellaan, ja toimenpiteistä sovitaan tiimeissä kaikilla tasoilla. Näin autamme henkilöstöämme sopeutumaan muutoksiin. Vuonna 2020 tiiminvetäjän kanssa käytävissä Forward-keskusteluissa tärkeitä aiheita ovat arvot ja hyvinvointi.

Forward Survey

Forward-kyselyn pääkohdat, tammikuu 2020.