Olet täällä

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta, osallistamista, tasa-arvoa ja syrjimätöntä työkulttuuria Nesteen uudistetun tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan periaatteen mukaisesti. Edistämme tasa-arvoa muun muassa varmistamalla, että noudatamme syrjimättömyysperiaatetta rekrytoinnissa, työehtojen asettamisessa, tehtävien jaossa, koulutus- ja ylennysmahdollisuuksien tarjoamisessa sekä palkitsemisessa. Uudistetuissa arvoissamme todetaan selkeästi, että toivotamme kaikki tervetulleiksi Nesteelle. Arvostamme monimuotoisuutta ja jokaisen oikeutta olla oma itsensä.

Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä pitää noudattaa tiukasti jo lainsäädännön vuoksi, mutta ne kuuluvat myös perusoikeuksiin. Tämä on tulevaisuudessa kilpailuetu sekä markkinoilla että kilpailtaessa parhaista mahdollisista työntekijöistä.

Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertainen kohtelu ja osallistava kulttuuri tukevat työkulttuuriamme, edesauttavat innovaatiota ja johtavat parempiin liiketoimintapäätöksiin. Tällöin asioita pystytään tarkastelemaan monelta eri näkökannalta, ja myös työntekijöiden sitoutuminen, työsuoritus ja työnantajan tavoitteiden toteuttaminen paranevat.

Periaatteidemme toteuttamisen tueksi olemme sitoutuneet valvomaan tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Valvontaa tehdään yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa yhtiötasoisesti ja paikallisesti, maittain, liiketoimintayksiköissä ja yhteisten toimintojen tasolla. Tunnistamme myös kehityskohteita yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa.

Vuonna 2019 Nesteen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden työryhmä keskittyi uudistamaan periaatetta, jotta siinä otettaisiin entistä paremmin huomioon toimintamme globaali luonne, sekä kehittämään mittareita monimuotoisuuden ja osallistamisen seurantaan. Tavoitteenamme on aidosti monimuotoinen työpaikkakulttuuri niin sukupuolen kuin muidenkin monimuotoisuuden osatekijöiden suhteen.

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä rekrytointi

Nesteen rekrytoinnin periaatteet ovat osa yhtiön johtamisjärjestelmää. Niitä sovelletaan kaikissa Nesteen toimintamaissa paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimimme siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Rekrytoimme työntekijöitä heidän työkokemuksensa, osaamisensa, taitojensa ja arvojensa perusteella. Jäsennelty rekrytointiprosessi ja työtä koskevat vaatimukset takaavat kaikille työnhakijoille yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoisen kohtelun rekrytointiprosessissa. Rekrytoinneilla pyrimme edistämään myös monimuotoisuutta yhtiön sisällä.

Lue lisää tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta Nesteen ihmisoikeusperiaatteista. 

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet(pdf, 24.26 KB)