Olet täällä

Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varmistaminen

Uskomme, että tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus on oikea ja reilu tapa toimia, ja että se tarjoaa tulevaisuudessa kilpailuetua sekä markkinoilla että kilpailussa parhaista mahdollisista työntekijöistä.

Edistämme tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta ja tarjoamme ura- ja kehitysmahdollisuuksia pätevimmille työntekijöille niin ettei päätöksentekoon vaikuta sellaiset henkilökohtaiset ominaisuudet kuin sukupuoli, etninen tausta, kansallisuus, ikä, raskaus, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti, vammat, uskonto tai poliittiset näkemykset. Pyrimme ymmärtämään työntekijöiden välisiä eroja oppiaksemme osallistamaan paremmin. Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja annamme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet sekä ratkaisemme mahdolliset konfliktit. Varmistamme monimuotoisuuden organisaation jokaisella tasolla ja myös johdon sitoutumisen monimuotoisuuteen. Monimuotoisuus ja osallistaminen huomioidaan myös kaikissa keskeisissä henkilöstöprosesseissa. Näitä periaatteita korostetaan henkilöstöpolitiikassamme (englanniksi), joka päivitettiin vuonna 2021.

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä rekrytointi

Nesteen rekrytoinnin periaatteet ovat osa yhtiön johtamisjärjestelmää. Niitä sovelletaan kaikissa Nesteen toimintamaissa paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimimme siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Rekrytoimme työntekijöitä heidän työkokemuksensa, osaamisensa, taitojensa ja arvojensa perusteella. Jäsennelty rekrytointiprosessi ja työtä koskevat vaatimukset takaavat kaikille työnhakijoille yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoisen kohtelun rekrytointiprosessissa. Rekrytoinneilla pyrimme edistämään myös monimuotoisuutta yhtiön sisällä.

Lue lisää tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta Nesteen ihmisoikeusperiaatteista. 

Nesteen ihmisoikeusperiaatteet(pdf, 111.58 KB)