Olet täällä

Palkitseminen

Haluamme palkita työntekijöitämme hyvistä suorituksista, sillä uskomme oikeudenmukaisen palkitsemisen motivoivan heitä tekemään työnsä entistäkin paremmin. Tämän vuoksi palkitseminen ja sen oikeudenmukaisuus ovat meille tärkeitä, ja pyrimme kehittämään käytäntöjämme jatkuvasti läpinäkyvämmiksi.

Nesteellä palkitsemisprosessit perustuvat strategiaan ja tehtävään liittyviin vastuisiin

Remuneration at Neste

Palkitsemista ohjaavat periaatteet Nesteellä

Palkitsemisperiaatteiden avulla edistämme strategiamme toteutumista ja kannustamme henkilöstöä hyviin suorituksiin. Kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota palkitsemisen läpinäkyvyyteen ja periaatteiden yhdenmukaisuuteen. Periaatteita sovelletaan eri toimintamaissa paikallisten työehtosopimusten ja maan työmarkkina- ja kilpailutilanteen mukaan. 

Yksi yhteinen lyhyen aikavälin kannustinohjelma ja henkilöstörahasto Suomessa 

Nesteellä on käytössä yksi yhteinen lyhyen aikavälin kannustinohjelma, jonka tarkoituksena on edistää yhtiön ja työntekijöiden suoritusta ja palkita siitä. Kannustimet perustuvat henkilökohtaisten tai tiimin tavoitteiden saavuttamiseen ja konsernin yleiseen tulokseen.

Henkilöstörahasto on Suomessa työskentelevien työntekijöiden henkilöstöetu. Sen tavoitteena on lisätä työntekijöiden kiinnostusta ja sitoutumista sekä taloudellista osallistumista yrityksen toimintaan.

Kilpailukykyiset luontaisedut

Palkan lisäksi tarjoamme työntekijöillemme kunkin toimintamaan käytäntöjen mukaiset kilpailukykyiset luontaisedut, joita Suomessa ovat muun muassa laadukas työterveyshuolto, henkilöstörahasto ja vakuutuskassa.

Palkitseminen ja edut Nesteellä(pdf, 1.1 MB)

Kiitos kannustaa

Way Forward -toimintatapamme yhtenä teemana on arvostaa hyviä tuloksia. Kiittäminen hyvistä työsuorituksista on yksinkertaisuudessaan yksi tehokkaimmista tavoista kannustaa ihmisiä heidän päivittäisessä työssään. Siksi olemme esimiestyön kehittämisohjelmissa entistä enemmän painottaneet kiittämisen merkitystä ammatti-identiteetin vahvistamisessa.

Kiittäminen on myös osoitus siitä, että työllä on merkitystä. Työkaverilta tullut kiitos koetaan erityisen arvokkaana, ja siksi haluamme kannustaa huomioimaan kollegoiden tekemiä hyviä työsuorituksia.

Lue lisää palkitsemiskäytännöistämme(pdf, 54.22 KB)