Olet täällä

Lasten oikeudet

Olemme mukana lasten oikeuksien suojelemiseksi tehtävässä yhteistyössä. Vuonna 2019 Neste ja joukko johtavia brändejä tekivät yhteistyötä BSR:n (Business for Social Responsibility) ja Wilmarin kanssa ohjelmassa, jonka tavoitteena oli suojella palmuviljelmillä asuvien lasten oikeuksia. Ohjelmassa kehitetään opas lasten oikeuksien turvaamisen ja -suojelun toteuttamikseksi, sekä järjestetään aiheeseen liittyviä työpajoja, joissa palmuviljelijät voivat saada tietoa käytännön toimenpiteistä, keskustella ja toteuttaa niitä, jotta lasten oikeuksia voidaan vahvistaa ja lapsia suojella.

Tiedostamme, että ihmisoikeudet ovat erittäin monimutkainen asia, ja aiomme jatkaa tiivistä yhteistyötä toimittajien, kansalaisyhteiskunnan ja muiden yritysten kanssa, jotta voimme kehittää ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintamalliamme edelleen kaikissa arvoketjuissamme.