Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on yksilön, tapahtuman, organisaation, palvelun, paikan tai tuotteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaispäästöjen määrä. Se mitataan tyypillisesti hiilidioksidiekvivalenttitonneissa (CO2e) määritettyä toimintoa tai yksikköä kohti.

Organisaation hiilijalanjälki puolestaan viittaa kasvihuonekaasupäästöihin, jotka syntyvät sen omassa toiminnassa ja usein myös koko arvoketjussa. Nesteen hiilijalanjälki kattaa kasvihuonekaasupäästöjen määrän koko arvoketjussa, mukaanlukien esimerkiksi tuotannon, logistiikan ja myydyt tuotteet. 

Laskemme tuotteidemme hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-aineiden tuotannosta loppukäyttöön. Esimerkiksi Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 50–90 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna. 

Lue lisää tuotteidemme hiilijalanjäljestä.

Hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä

Neste haluaa luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Se tehdään tarjoamalla asiakkaillemme uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja. Meidän on myös sitouduttava vähentämään oman toimintamme suoraa ilmastovaikutusta. Siksi konkreettiseksi välitavoitteeksi on asetettu hiilineutraalin tuotannon saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. Tämä on valtava hanke, joka vaatii uudenlaista ajattelua, innovointia ja paljon yhteistyötä.

Kaikki kasvihuonekaasupäästöjä koskevat seikat Nesteen tuotannossa analysoidaan, ja olemme tunnistaneet jo yli 100 erilaista toimenpidettä tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, lisäämme muun muassa uusiutuvan sähkön käyttöä tuotantolaitoksillamme. 

Hiilineutraali arvoketju vuoteen 2040 mennessä

Koska meidän on vähennettävä myös arvoketjumme päästöjä (scope 3), olemme asettaneet konkreettisen tavoitteen vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä vuoden 2020 tasoon verrattuna. Saavutamme tavoitteemme kasvattamalla uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen osuutta sekä tekemällä yhteistyötä toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa vähentääksemme päästöjä koko arvoketjussamme. Haluamme tehdä osuutemme ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Lue myös hiilikädenjäljestämme.