Olet täällä

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälkemme tarkoittaa tarjoamiamme ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Tuotteen hiilikädenjälki on kahden samanlaisen tuotteen tai palvelun ja niiden ilmastovaikutusten vertailua. Kädenjälki koskee sitä, joka pystyy osoittamaan pienemmän hiilijalanjäljen mitattuna CO2-ekvivalenttimassana. Mitä suurempi kädenjälki, sitä parempi. 

Laskemme polttoainetuotteidemme hiilijalanjäljen niiden koko elinkaaren ajalta: raaka-aineiden valmistuksesta tuotteen loppukäyttöön. Muiden tuotteidemme, kuten uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien raaka-aineen, hiilijalanjälki sisältää raaka-aineiden hankinnan ja kuljetuksen, jalostusprosessin ja käsittelyn tuotteen elinkaaren lopussa.

Olemme osallistuneet Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimaan projektiin, jossa kehitetään maailman ensimmäistä tieteellistä hiilikädenjäljen laskumenetelmää ja viestintää. Menetelmän avulla voidaan laskea tuotteiden ja palvelujen ympäristö- ja ilmastohyödyt. Laskentaan on sekä tieteelliset että käytännön ohjeet. 

Tavoitteenamme on vähentää asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla vuosittain vähintään 20 miljoonaa CO2e tonnia vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 asiakkaamme vähensivät tuotteidemme avulla kasvihuonekaasupäästöjään 10,9 miljoonaa tonnia. Uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme vuosittain tuomat ilmastosäästöt ovat yli kaksi kertaa suuremmat kuin Nesteen fossiilisten ja uusiutuvien jalostamoyksikköjen toimintojen ja koko logistiikan vuotuiset päästöt yhteensä. 

Olemme investoineet 1,4 miljardia euroa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseen Singaporessa. Tämä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteettimme lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2023. 

Lue hiilijalanjäljestämme.