Olet täällä

Vastuullisuuden varmistaminen

Neste on toteuttanut useita hankkeita tunnistaakseen ja ymmärtääkseen toimintojensa ja toimitusketjujensa mahdollisia riskejä. Varmistaakseen toimittajien eettisten ohjeiden noudattamisen Neste on ottanut käyttöön järjestelmällisiä seulonnan ja seurannan valvontakeinoja. Kaikille potentiaalisille liikekumppaneille ja toimittajille tehdään automaattisesti ennakkotarkastus. 

Seulonnassa keskitytään pääasiassa taloudellisiin pakotteisiin ja kaupankäynnin vaatimustenmukaisuuteen, mutta mahdollisia kumppaneita tarkastellaan myös tiettyjen eettisten näkökohtien osalta kolmansien osapuolien tietokantojen ja merkittävien uutislähteiden perusteella.

Maakohtaisen riskin arviointi on keskeistä toimitusketjujemme vastuullisuusriskien ymmärtämisessä. Käytämme räätälöityä, toimialan johtavaa maariskin arviointimenetelmää, jolla kartoitamme vastuullisuusriskit niissä maissa, joissa meillä on toimintaa ja toimitusketjuja.

Vastuullisuuden varmistaminen

Hyvien kumppanien tunnistaminen ja valitseminen ovat ratkaisevan tärkeitä toimitusketjujemme vastuullisuudessa. Uusiutuvien tuotteidemme alkuperän tunteminen on perusedellytys, josta emme tingi. Suorien toimittajiemme vastuullisuussuorituksen ymmärtämisen lisäksi haluamme saada näkyvyyttä raaka-aineiden koko toimitusketjun käytäntöihin, myös toimittajiemme toimittajien osalta. 

Perehdytyksen aikana vaadimme toimittajiamme julkistamaan toimitusketjunsa toimijat ja toimipaikat markkinavaatimusten mukaisesti, ja joissakin tapauksissa jopa tarkemmin. Esimerkiksi raakapalmuöljyn osalta haluamme tietää viljelmien tarkat koordinaatit. Käytetyn paistorasvan osalta vaadimme yksityiskohtaiset tiedot keräyspisteeseen asti.

Liity Nesteen palvelutoimittajaksi