Olet täällä

Vastuullisen toimitusketjun varmistaminen

Odotamme kaikkien liikekumppaniemme ja toimittajiemme noudattavan Nesteen politiikkoja ja periaatteita, mukaan lukien Nesteen toimittajien eettiset säännöt, jotka ovat yhtiön toimittajien hallinnointijärjestelmän keskeinen osa. 

Uusiutuvien raaka-aineiden toimittajiemme on lisäksi täytettävä vastuullisen hankinnan periaatteemme vaatimukset, ja noudatettava ihmisoikeussitoumustamme ja -periaatteitamme sekä toimiala- ja markkinakohtaisia lakisääteisiä vaatimuksia.

Nesteen toimittajien eettiset säännöt 

Vuonna 2020 päivitetyt ja käyttöönotetut toimittajien eettiset säännöt ovat vähimmäisvaatimukset, joita Neste odottaa kaikkien liikekumppanien noudattavan. Toimittajien eettiset säännöt sisältyvät sopimusehtoihin kaikilla toimittajilla, urakoitsijoilla ja muilla liikekumppaneilla, jotka osallistuvat tuotteiden, komponenttien, materiaalien tai palvelujen toimittamiseen Nesteelle. Ne koskevat sekä suoraa että epäsuoraa hankintaa.

Liity Nesteen palvelutoimittajaksi