Olet täällä

Vastuullisuuden varmistaminen

Hyvien kumppanien tunnistaminen ja valinta on ratkaisevaa, kun halutaan varmistaa hankintaketjujen vastuullisuus. Siksi hankintaketjujen vastuullisuuden varmistaminen alkaa jo ennen kuin kuin yhtään kauppaa on solmittu tai raaka-ainetta on toimitettu.

Kumppanien tulee täyttää tiukat vastuullisuusvaatimuksemme ja sitoutua toimintansa kehittämiseen myös jatkossa. Teemme kattavan vastuullisuusarvioinnin lisäksi turvallisuus - ja maineriskien arvioinnin. Hyväksyttyjen toimijoiden kanssa jatkamme kaupallisia neuvotteluja ja sovimme yksityiskohtaisesti ehdoista, jotka toimittajan tulee täyttää.

Uusiutuvien tuotteiden alkuperän tunteminen on perusedellytys, josta emme tingi. Riippumattomat asiantuntijatahot tarkastavat vuosittain, että myös kaikkia muita uusiutuvien tuotteiden tiukkoja vastuullisuusvaatimuksia noudatetaan. Pitkäaikaisten kumppanien kanssa teemme yhteistyötä esimerkiksi koulutuksen ja viestinnän alueilla.