Olet täällä

Toimittajavaatimukset

Hankimme ainoastaan vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Kaikki uusiutuvia raaka-aineita koskevat sopimuksemme sisältävät tiukat vastuullisuusehdot. Esimerkiksi vaatimukset sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen on täytettävä ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

Toimittajamme ovat sitoutuneita seuraaviin politiikkoihin ja periaatteisiin:

Vaadimme kaikilta palmuöljytoimittajiltamme myös palmuöljyteollisuuden vastuullisuutta edistävän Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestön (RSPO) jäsenyyttä. Järjestön jäseninä he ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan sademetsiä. Myös Neste on RSPO:n jäsen.

Toimittajan valinta

Kumppanien valinta on ratkaisevan tärkeää toimitusketjun vastuullisuuden kannalta. Siksi toimitusketjumme vastuullisuuden varmistaminen alkaa jo kauan ennen sopimusten allekirjoittamista. Kaikkien toimittajiemme täytyy noudattaa toimittajiemme eettisiä sääntöjä. Toimittajan kykyä täyttää eettisten sääntöjen vaatimukset pidetään merkittävänä tekijänä, kun Neste päättää liikesuhteen aloittamisesta tai jatkamisesta toimittajan kanssa.

Toimittajien vastuullisuuden hyväksyttäminen on osa Nesteen vastapuoliriskin hallintakehystä, johon kuuluvat luotonvalvonta, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja vastuullisuuteen liittyvä due diligence -prosessi. Uusiutuvien tuotteiden toimittajien vastuullisuuden hyväksyttämistä koskevassa periaatteessamme asetetaan vähimmäisvaatimukset toimittajien vastuullisuudelle. Sitä arvioidaan kuusivaiheisen vastuullisuuteen liittyvän due diligence -prosessin avulla:

Kuinka toimimme epäkohtien tullessa tietoomme?

Epäkohtien ilmetessä haluamme ensisijaisesti tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa. Ostojen lopettaminen ei ratkaise ongelmia, vaan minkä tahansa ongelmien ratkaisemista voi edistää parhaiten yhteistyöllä. 

Puutumme epäkohtiin niiden tullessa tietoomme

  • vaatimalla toimittajalta selvityksen tilanteesta
  • tekemällä arvioinnin ja tarvittaessa toimitusketjun auditoinnin, jonka toteuttavat Nesteen tai yhteistyökumppanin vastuullisuusasiantuntijat paikallisesti
  • vaatimalla toimittajalta suunnitelman yksityiskohtaisista korjaavista toimenpiteistä
  • viemällä joko itse tai osallisen tekemänä epäkohdan RSPO:n valituskäsittelyyn (grievance process)
  • järjestämällä tarvittaessa Nesteen ylimmän johdon edustajien käynnin toimittajan edustajien luona
  • tekemällä yhteistyötä toimittajan ja muiden sidosryhmien kanssa toiminnan kehittämiseksi
  • lopettamalla ostot, jos toimittaja menettää sertifikaattinsa.