Innovaatiot edistävät vastuullisuutta

Innovointi on osa Nesteen DNA:ta. Innovaatiot ovat mahdollistaneet muutoksemme kohti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen globaalia johtajuutta, ja strategian keskeisenä osana ne varmistavat Nesteen menestyksen myös tulevaisuudessa.

Keskeinen toiminta-ajatuksemme on muuntaa heikkolaatuiset raaka-aineet korkealaatuisiksi ratkaisuiksi. Pyrimme jatkuvasti lisäämään uusiutuvien ja kierrätettävien raaka-aineiden saatavuutta sekä kehittämään teknologioita, joiden avulla pystymme monipuolistamaan nykyistä raaka-ainevalikoimaamme. Teemme liiketoiminnan pitkän tähtäimen kehitys- ja innovaatiotyötä usealla alueella:

  • Lignoselluloosa – metsä- ja maatalousjätteet 
  • Levä – hiilidioksidia sitovien mikrolevien viljely
  • Kiinteä yhdyskuntajäte – lukuisat eri kiinteän yhdyskuntajätteen jakeet, joita ei tällä hetkellä voida kierrättää tai kierrätetä muista syistä
  • Uusiutuva vety – elektrolyysillä valmistettu uusiutuva (vihreä) vety mahdollistaa jalostamon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen; sekä
  • Power-to-X – PtX-teknologia yhdistää uusiutuvan energian ja talteenotetun hiilidioksidin tuottaakseen vastuullisia polttoaineita ja materiaaleja.

Tavoittelemme teollisen mittakaavan toimintaa vähintään yhdellä alueella vuoteen 2030 mennessä. Nämä maailmanlaajuisesti skaalautuvat raaka-aineet yhdessä niihin liittyvien teknologioiden kanssa tulevat olemaan tärkeässä roolissa raakaöljyriippuvuuden vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Uusien kasvumahdollisuuksien tutkimisen lisäksi kehitämme, testaamme ja analysoimme jatkuvasti olemassa olevia uusiutuvia ja kiertotalousratkaisujamme. Noin 25 % henkilöstöstämme työskentelee innovaation, tutkimuksen, tuotekehityksen ja suunnittelun parissa. Erikoistuneet tiimimme tutkivat ja kehittävät pitkän tähtäimen liiketoiminta-alueitamme kohti kaupallistamista.

Investoimme valtaosan vuotuisista tutkimus- ja kehitysmenoistamme tulevaisuuden raaka-aineiden ja niiden käytön mahdollistavien teknologioiden innovointiin, tutkimukseen, kehitykseen ja testaukseen. Vuonna 2022 T&K-investointimme olivat 85 miljoonaa euroa.