Olet täällä

Olennaisuusarviointi

Sidosryhmiemme näkemysten ja odotusten ymmärtämisellä on ratkaiseva vaikutus yhtiömme menestykseen ja toimintamme hyväksyttävyyteen. Teemme joka toinen vuosi olennaisuusarvioinnin keskeisten sidosryhmiemme kanssa, jotta tunnistamme asiat, joihin meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota vastuullisuustyössämme. 

Viimeisin arviointi tehtiin keväällä 2018. Arvioinnissa tunnistettiin yhdeksän olennaista aihetta vastuullisuusohjelmamme perustaksi. Olennaisuusmatriisissa nämä keskeiset vastuullisuusaiheet on kuvattu liiketoimintojemme ja sidosryhmiemme näkökulmasta. 

Olennaisuusmatriisimme 

 

Nesteen olennaisuusmatriisi 2018

 

Nesteelle olennaisimmat aiheet tunnistettiin yhtiön liiketoiminnan, sidosryhmien ja niiden arvioitujen vaikutusten perusteella. Arviointi vahvisti näkemystämme siitä, että meidän on edelleen panostettava uusien uusiutuvien tuotteiden kehittämiseen, yhtiön toimitusketjujen hallintaan ja läpinäkyvyyteen sekä turvalliseen ja tapaturmattomaan toimintaan.

Seuraava olennaisuusarviointi tehdään vuonna 2020.