Tunnustukset ja arvioinnit

Useat ulkopuoliset tahot arvioivat toimintamme vastuullisuutta erilaisilla mittareilla. Olemme mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa:

CDP 

Neste sai tunnustusta yritysten ympäristötoimien maailman johtajana ympäristövaikutuksia käsittelevässä voittoa tavoittelemattomassa Climate Disclosure Project -ohjelmassa (CDP). Neste oli edelläkävijöiden joukossa Climate Change- ja Forest-arvioinneissa ja saavutti hyvän tuloksen myös Water Security -kategoriassa.

Lue lisää Nesteen sijoituksesta

Corporate Knights Global 100 -indeksi

Neste on mukana Corporate Knightsin maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -indeksissä 18. kertaa peräkkäin. Mikään muu energiayhtiö ei ole päässyt indeksiin yhtä monta kertaa peräkkäin. Vuonna 2024 Neste sijoittui indeksissä 19. sijalle ja alansa ensimmäiseksi.

Lisätietoa valinnastamme Global 100 -indeksiin.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit

Neste on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) jo 17 kertaa peräkkäin. Vuonna 2023 olimme maailman vastuullisimpien yritysten joukossa sekä DJSI World- että DJSI Europe -indekseissä. 

EcoVadis

Neste saavutti platinaa EcoVadis-luokituksessa. Tulos sijoittaa Nesteen EcoVadisin arvioimien yritysten parhaan yhden prosentin joukkoon. EcoVadis-luokitus on luotu yritysten sosiaalisen vastuun ja kestävien hankintojen arvioimiseksi.

FTSE4Good

Neste on mukana FTSE4Good-indeksisarjassa, joka tunnistaa yrityksiä, jotka osoittavat vahvoja ympäristö-, sosiaali- ja hallintokäytäntöjä maailmanlaajuisesti tunnustettujen standardien mukaisesti. Arvioinnin tekee FTSE Russell.

Ethibel EXCELLENCE -investointirekisteri 

Neste on mukana Ethibel EXCELLENCE -investointirekisterissä. Tämä tarkoittaa, että Nesteen toiminta yhteiskuntavastuun osalta ylittää alan keskiarvon. Arvioinnin ja valinnan tekee Forum ETHIBEL.

Global Child Forum 

Neste on tunnistettu edelläkävijäksi (Leader) Global Child Forumin vuoden 2023 maailmanlaajuisessa lasten oikeuksien ja yritystoiminnan arvioinnissa. Lue lisää

MSCI ESG -luokitusindeksi

Nesteellä on AAA-luokitus MSCI ESG -luokitusindeksissä. MSCI ESG -luokitusten tarkoituksena on mitata yhtiön sietokykyä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyville pitkän aikavälin riskeille. Yrityksille annetaan pisteitä alakohtaisella AAA-CCC-asteikolla kaikissa tärkeimmissä keskeisissä kysymyksissä yrityksen liiketoimintamallin perusteella. MSCI Inc. on maailman suurimpia ESG-indeksien laatijoita.

S&P Sustainability Yearbook

Neste valittiin mukaan S&P:n vuoden 2024 Sustainability Yearbookiin ja saavutti pronssia vastuullisuuskategoriassa vastuullisuustoiminnastaan.

STOXX® Global ESG Leaders

Neste on mukana STOXX® Global ESG Leaders -indeksissä. Indeksiin valitaan ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevan vastuullisuuden sekä yrityksen hallintotavan arvioinnin perusteella noin 300 maailman johtavaa yritystä. Neste on valittu myös STOXX Global ESG Social Leaders- ja STOXX Global ESG Governance Leaders -indekseihin. 

Sustainalytics

Neste on mukana Sustainalyticsin vuoden 2024 ESG Top-Rated Companies -listalla. Morningstar Sustainalytics tarjoaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnollista tutkimusta, luokituksia sekä dataa institutionaalisille sijoittajille ja yrityksille.