Lämmityksen säätölaitteiston toimintaperiaate

Nykyaikainen lämmönjakoverkosto on varustettu lämmityksen säätölaitteella, joka ohjaa lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa joko ulkoilman lämpötilan, huonetilojen lämpötilan tai molempien mukaan.

Lämpöpattereissa on termostaattiventtiilit, jotka huomioivat auringon, valaistuksen, laitteiden tai huoneissa olevien ihmisten tuottaman ilmaislämmön aiheuttamat lämpötilanmuutokset ja vähentävät tarvittaessa patterien lämmönluovutusta.

Ohjaus ulkolämpötilan perusteella

Ulkolämpötilan mukaan ohjautuva säätöjärjestelmä koostuu kahdesta lämpötilan tuntoelimestä sekä automatiikan ohjaamasta sähkömoottorikäyttöisestä sekoitusventtiilistä.

Toinen tuntoelin seuraa ulkolämpötilaa ja toinen lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa.

Ulkoseinälle varjoisaan paikkaan sijoitettava ulkolämpötilan tuntoelin antaa tiedon ulkolämpötilasta säätöautomatiikalle.

Menoveden lämpötilan tuntoelin puolestaan seuraa säätöventtiililtä patteriverkostoon lähtevän veden lämpötilaa ja antaa tiedon säätöautomatiikalle.

Sähkömoottorikäyttöinen venttiili säätää lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilan automatiikan ohjauksen mukaan.

Säätöautomatiikkaan valitaan lämmitettävän kohteen tarpeen mukainen, ulkolämpötilan muutoksen mukaan ohjautuva asettelu.

Automatiikka voidaan varustaa kello-ohjauksella, jos halutaan lämmitykseen yöajan tai poissaolon mukainen alennus.

Vanhemmissa taloissa lämmityksen säätöventtiili saattaa vielä olla käsikäyttöinen

Lämmityksen säätely käsikäyttöisellä venttiilillä edellyttää jatkuvaa lämpötilojen seurantaa ja käyntejä kattilahuoneessa asettelemassa venttiili tarpeenmukaiseen asetukseen.

Käsisäädössä lämmitysverkostoon menevän veden lämpötila on usein tarpeettoman korkea. Tästä seuraa verkoston lämpöhäviöiden suureneminen.

Termostaattiset patteriventtiilit eivät yksinään saa toteutetuksi riittävän hyvää säätötulosta.

Pattereille tuleva tarpeettoman lämmin vesi saattaa myös aiheuttaa häiritseviä ääni-ilmiöitä kuten naksahtelua ja virtauksen kohinaa.

Käsisäätöiseen venttiiliin on yleensä mahdollista asentaa automatiikan ohjaama toimimoottori. 

Ennen toimimoottorin asennusta on venttiilin asianmukainen toimintakunto tarkistettava.

Ohjaus huonelämpötilan perusteella

Nykyaikaisissa lämmitysjärjestelmissä käytetään yksinomaan automaattisia säätöjärjestelmiä.

Huonelämpötilaohjattu säätöjärjestelmä perustuu huonetilassa olevaan termostaattiin, joka ohjaa lämmityksen säätöautomatiikan toimintaa.

Laitteella on hyvä säätötarkkuus, mutta on huomattava, että se säätää koko talon lämpötilaa huoneyksikön sijaintikohdan lämpötilan mukaan.

Huonelämpötilaohjattuihin järjestelmiin on usein saatavissa kello-ohjaus, joka toteuttaa halutut lämpötilanpudotukset yö- ja poissaoloaikoina. 

Huonelämpötilaohjaus voidaan toteuttaa useissa säädintyypeissä myös langattomalla huoneyksiköllä.