Nessol-liuottimet

Toimitamme puhtaita vähäaromaattisia ja aromaatittomia hiilivetypohjaisia liuottimia teollisuuskäyttöön. Pitkän kokemuksemme sekä luotettavien ja joustavien toimitustemme ansiosta olemme luotettava kumppani.

Dearomatisoidut hiilivetyliuottimet

Nämä liuottimet ovat aromaatittomia ja tiheämpiä, ja niillä on korkeampi leimahduspiste ja suurempi indeksiluku. Lisätietoja niiden koostumuksesta on seuraavassa:

Nessol LI 36

Pentaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Erittäin höyrystyvä ja helposti syttyvä.

Käyttö: Ponneaineena muovin valmistuksessa ja paisutteena vaahdoissa.

Nessol LIAV 75

Heksaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Erittäin höyrystyvä ja helposti syttyvä.

Käyttö: Puhdistamisessa (rasva, öljy, vaha), uutosprosesseissa ja teipin valmistuksessa, katalyyttilämmittimissä, ohenteena kumiliimoissa.

Nessol LIAV 110

Heptaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Haihtuva ja erittäin helposti syttyvä.

Käyttö: Kumiteollisuudessa, kumin aktivointiin, öljymaalien ja kumiliimojen ohentimena, maalien ja lakkojen valmistuksen komponenttina, pesussa ja puhdistuksessa.

Nessol LIAV 200

Erittäin pitkälle puhdistettu dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Syttyvä neste.

Käyttö: Maalien, lakkojen, puunkyllästysaineiden, laastarien ja teippien valmistuksessa, ohentimena ruosteenestoaineissa, puhdistamisessa (rasva, öljy ja vaha) sekä kuivapesussa.

Nessol LIAV 230

Erittäin pitkälle puhdistettu hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste.

Käyttö: Puhdistuksessa (rasva, ruosteenestoaineet, öljy), lamppuöljyn korvikkeena, kengänkiillokkeissa.

Nessol LIAV 250

Erikoispuhdistettu, hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste.

Käyttö: Hiilidioksidia tuottavana polttoaineena kasvihuoneissa, lämmittimien polttoaineena, valaistuksessa, alumiinin valssauksessa ja porauksessa.

Nessol LIAV 270

Erittäin pitkälle puhdistettu hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste. Ei-VOC-yhdiste.

Käyttö: Öljynporauksessa, musteen komponenttina, erilaisissa teknokemiallisissa tuotteissa.

Emulgoituvat hiilivetyliuottimet

Nessol LI 200 E

Veteen nopeasti emulgoituva hiilivetyliuotin, joka puhdistaa pinnat tiesuolasta, piestä, rasvasta ym. liasta. Aromaatteja 10-17 til-%. Haihtuu nopeammin kuin Nessol LIAV 230 E. Syttyvä neste. 

Käyttö: Auton ja moottorin pesussa, maalausvälineiden puhdistuksessa, kirjapainoissapainovärien ja -telojen puhdistuksessa.

Nessol LIAV 230 E

Veteen emulgoituva aromaattivapaa hitaasti haihtuva hiilivetyliuotin, jota voidaan käyttää puhdistukseen sellaisenaan tai veteen sekoitettuna. Mahdollistaa vesihuuhtelun. Erottuu faaseihin 45 minuutin kuluessa. Palava neste.

Käyttö: Auton ja moottorin pesussa, maalausvälineiden puhdistuksessa, kirjapainoissa painovärien ja -telojen puhdistuksessa.