Olet täällä

Kehitämme osaamista, luomme menestystä

Henkilöstön osaaminen ja hyvä ymmärrys yhtiön tavoitteista luovat perustan Nesteen menestymiselle. Mahdollisuus kehittyä ja edetä uralla lisäävät myös työn mielekkyyttä ja sitoutumista yhtiöön.

Henkilöstön kehittämisen ja ammatillisen koulutuksen perustana on liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Yhä haastavammassa liiketoimintaympäristössä tärkein kehitysalue on kasvun ja kilpailukyvyn johtaminen.

Työssä oppimista ja opiskelua

Työssä oppiminen on yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista tavoista kehittää henkilöstömme osaamista. Osallistuminen projekteihin, kehityshankkeisiin sekä tehtäväkierto ja ulkomaankomennukset tarjoavat tilaisuuksia kasvattaa ammattitaitoa ja kokemusta.

Jokainen nesteläinen käy esimiehensä kanssa kaksi kertaa vuodessa tulos- ja kehityskeskustelut, joissa asetetaan motivoivat tavoitteet, arvioidaan henkilökohtaista suoritusta, kehittymistä ja mahdollisia kehittymistarpeita.

Henkilöstöllemme on tarjolla mm. räätälöityjä asiantuntija-, esimies- ja projektipäällikkövalmennuksia. Turvallisuus on oleellinen osa ammattitaitoa ja siksi koko henkilöstöä valmennetaan turvallisiin toimintatapoihin.

Olemme ottaneet kehittämisohjelmissamme entistä enemmän huomioon asiakasnäkökulmaa. Asiakkaiden hyvä palveleminen edellyttää kaikilla organisaatiotasoilla ymmärrystä koko arvoketjusta, oman roolin merkityksestä sekä siitä, miten arvoa voidaan parhaiten tuottaa asiakkaalle ja yhtiölle.