Olet täällä

Vastuullisuus – strategiamme ytimessä

Nesteen visiona on luoda vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä, ja päämääränämme on luoda tuleville sukupolville elinvoimaisempi maapallo. Tuotamme yhteiskunnalle arvoa kehittämällä uusiutuvia, vähäpäästöisiä ja kiertotalousratkaisuja tie-, lento- ja meriliikenteen sekä kemian- ja muoviteollisuuden käyttöön. Tämä auttaa asiakkaitamme vähentämään ilmastopäästöjä ja raakaöljyriippuvuutta, lisäksi se vauhdittaa kiertotaloutta.

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme. Se sisältyy myös arvoihimme, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Neste osana yhteiskuntaa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on liiketoimintaamme

Autamme asiakkaitamme tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemianteollisuudessa tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Uusiutuvilla ja kiertotaloutta tukevilla vähäpäästöisillä ratkaisuillamme tuemme Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa sekä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden ”Ilmastotekoja” (tavoite 13) sekä ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt” (tavoite 11) saavuttamista. Näillä ratkaisuilla luomme lisäarvoa yhteiskunnalle ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden pienentää ympäristöjalanjälkeään, mistä hyötyvät lopulta myös ihmiset.

Olemme investoineet yhteensä noin 1,5 miljardia euroa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiin, ja voimme nykyisin tuottaa vuosittain noin 2,9 miljoonaa tonnia uusiutuvia tuotteita. Ne tarjoavat tehokkaan keinon taistella ilmastonmuutosta vastaan. 

Lue lisää puhtaammista ratkaisuistamme, kuten Neste MY uusiutuvasta dieselistä, Neste MY uusiutuvasta lentopolttoaineesta, vähärikkisistä laivapolttoaineistamme sekä uusiutuvista muovi- ja kemikaaliratkaisuistamme. Lue lisää myös kiertotalousratkaisustamme muovijätteen hyödyntämiseksi.

Ilmoitimme joulukuussa 2018 investoivamme 1,4 miljardia euroa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseen Singaporessa. Tämä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022. Tällä kaksinkertaistamme kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän vaikutuksemme vuoden 2018 tasolta. Lue lisää ilmastotavoitteistamme.

Vastuullisuuden johtaminen

Nesteen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat politiikat ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa.

Vastuullisuustyö on liiketoimintastrategiamme mahdollistaja, ja vastuullisuustavoitteet ovat olennainen osa liiketoimintojen tavoitteita. Esimerkiksi Nesteen turvallisuusjohtamisen ja -käytäntöjen kehittäminen sekä jätteiden ja tähteiden käytön lisääminen uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa ovat ajankohtaisia strategisia painopisteitä, jotka edellyttävät organisaatiorajat ylittävää osaamisen jakamista ja yhteistyötä.

Nesteen vastuullisuus- sekä HR-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöorganisaatiot (HSE) tukevat Nesteen liiketoiminta-alueita ja ovat yhteisesti vastuussa Nesteen vastuullisuustyön johtamisesta.

 

Vastuullisuuden johtaminen