Olet täällä

Muovien kiertotalousratkaisuja

Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin valmistaja. Olemme nykyisin edelläkävijä myös uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvissa biopohjaisissa muoveissa ja kemikaaleissa sekä yksi maailman ensimmäisistä yhtiöistä, jotka tutkivat nesteytetyn muovijätteen käyttöä raakaöljyn korvaamiseksi polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien valmistuksessa.

Fokuksessa jätteet

Neste keskittyy jäte- ja tähdevirroista saatavien raaka-aineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen pienentääkseen päästöjä ilmakehään sekä kiihdyttääkseen materiaalien kierrätystä. 

Neste tuottaa uusiutuvat tuotteensa, mukaan lukien bio-pohjaisten muovien raaka-aineen, pääasiassa jäte- ja tähdeperäisistä öljyistä ja rasvoista, jotka muodostavat lähes 80 % Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä tuotetut muovit ovat uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä. 

Neste tutkii myös nesteytetyn muovijätteen käytön mahdollisuuksia tulevaisuuden raaka-aineena perinteisessä öljynjalostuksessa ja petrokemian prosesseissa. Tämä tukee maailmanlaajuisia toimia muovijätteen vähentämiseksi ja tarjoaa mahdollisuuden vähentää raakaöljyriippuvuutta polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien valmistuksessa. 

Käyttövalmis vaihtoehto korkealaatuisiin lopputuotteisiin

Nesteen valinta muovikumppaniksi varmistaa, ettei tuoteturvallisuudessa, prosessoinnin tehokkuudessa tai kierrätettävyydessa tarvitse tehdä kompromisseja. 

Nesteen jalostusteknologiat ja -prosessit varmistavat, että lopputuotteet ovat aina erittäin korkealaatuisia ja yltävät tai jopa ylittävät fossiilisten materiaalien laatutason silloinkin, kun raaka-aineena käytetään heikkolaatuisia jäteraaka-aineita. 

Nesteen uusiutuvista hiilivedyistä valmistetut biopohjaiset muovit sekä nesteytetystä jätemuovista valmistetut muovit ovat vastaavat laadultaan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja muoveja. Niiden käytölle ei ole rajoitteita. Ja koska niissä ei ole epäpuhtauksia, niitä voidaan käyttää jopa ruoka- ja lääketeollisuuden pakkauksissa. 

Ilmasto- ja ympäristöhyödyt

Korvaamalla perinteisiä muoveja Nesteen biopohjaisilla ja kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä valmistetuilla muoveilla muoviteollisuus ja erilaiset muoveja käyttävät yritykset ja brändit voivat vähentää raakaöljyriippuvuuttaan ja ilmastopäästöjä. 

Raakaöljyn korvaaminen uusiutuvilla tai kierrätetyillä raaka-aineilla muovintuotannossa vähentää näihin materiaaleihin perustuvien tuotteiden hiilijalanjälkeä. 

Nesteen biopohjaisista tai kierrätetyistä raaka-aineista tuotetut muovit ovat uudelleenkäytettäviä ja lopulta myös helposti kierrätettäviä mekaanisesti ja kemiallisesti. Tämä tukee tai jopa kiihdyttää muovien kiertoa yhteiskunnassa ja auttaa myös muovijätehaasteen ratkaisemisessa.

Tarjoamalla muovijätteelle korkean arvon käyttökohteen ja uuden elinkaareen Neste auttaa osaltaan vähentämään tarvetta ohjata näitä materiaalivirtoja kaatopaikoille tai jätteenpolttolaitoksille. Se myös ehkäisee ympäristön roskaantumista.. 

Kun elinkaarensa lopussa muovit poltetaan jätteenpolttolaitoksissa, muovien biopohjainen sisältö pienentää polton ilmastonmuutosta aiheuttavaa vaikutusta tuottamalla ja kierrättämällä ilmakehään uusiutuvaa hiiltä fossiilisista lähteistä peräisin olevan “uuden” hiilen sijasta.