Teollisuuden voiteluaineet

Suomessa kehitetyt voiteluaineet pitävät pyörät pyörimässä pitkään

Huippulaatuinen teollisuusöljy on investointi tuottavuuteen. Nesteen teollisuusöljyihin valitaan parhaat mineraaliöljyt ja synteettiset perusöljyt sekä johtavien lisäainevalmistajien lisäaineet. Näin saavutetaan paras voitelevuus, korroosionesto ja käyttöikä. Teollisuusvoiteluainevalikoima kattaa kaikki tärkeimmät teollisuuden voitelukohteet.

Tutustu voiteluainesuosituksiin »

Tilaa tuotteita tästä »

Tutustu tuoteluetteloon »

Voiteluaineiden kunnonseuranta

Öljyn kunnonvalvonta ja -seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä osana tuotantolaitteiden käynnin varmistusta ja sitä tärkeämpiä mitä kriittisempi valvottava kohde on. Voitelujärjestelmien kuntoa seurataan öljyanalyyseillä joka antaa tietoa järjestelmän kunnosta. Ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi tuotantoseisokkien aikana. Säännöllinen öljyn analysointi ehkäisee hallitsemattomia seisokkeja.

Säästöjä vaativiin prosesseihin 

Prosessin vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi voiteluöljyn kuntoon ja käyttöikään. Neste LubeService tarjoaa automatisoidun ratkaisun, joka mittaa voiteluöljyn kuntoa kellon ympäri ja varoittaa laitettasi uhkaavista poikkeamista ajoissa. Mittaamme hydrauli-, voitelu-, lämmönsiirto- tai vaihteistoöljyn kuntoa ja seuraamme, että koneesi toimii normaalisti. Reagoimme poikkeamiin ennen kuin niistä aiheutuu vahinkoa laitteillesi tai prosessillesi. Kehitämme kanssasi prosessiisi sopivia öljyjä ja vähennämme tarpeettomia öljynvaihtoja.  

Nesteen voiteluaineet teollisuudelle käyttökategorioiden mukaan jaoteltuina:

Turbiiniöljyt

 • Neste Turpiini: Neste Turpiini-sarjan (32, 46, 68) käyttökohteita ovat turbiinijärjestelmät. Niitä suositellaan käytettäväksi myös sähkömoottoreiden, ilmakompressorien, nopeiden hammasvaihteiden, höyry- ja vesiturbiinien nestepainejärjestelmien yms. voitelussa. Neste Turpiiniöljyillä on erinomainen hapettumisen ja kuumuuden kestokyky sekä pitkä käyttöikä.
 • Neste Turbine GT (32, 46) ja Turbine GT EP: Neste Turbine GT-tuotesarjan öljyt on kehitetty erityisesti kaasuturbiineja varten. Ne on valmistettu korkealuokkaisista aromaattivapaista perusöljyistä ja tuhkautumattomista lisäaineista, mikä varmistaa pitkän käyttöiän korkeissakin lämpötiloissa. Neste Turbine GT-sarjan öljyt sopivat myös vesi- ja höyryturbiinien laakereiden voiteluun. Neste Turbine GT EP-sarjan käyttökohteita ovat turbiinijärjestelmät, samassa öljyjärjestelmässä kuin turbiinin laakerien voitelu.

Paperikoneöljyt

 • Neste Paperikone D: Neste Paperikone D-sarjan öljyt ovat paperikoneiden kiertovoiteluöljyjä. Ne soveltuvat olosuhteisiin, joissa vaaditaan hyvää kulumisen- ja kuumankestoa.
 • Neste Beta ZFX: Neste Beta ZFX -paperikoneöljyt perustuvat ympäristömyötäiseen, metallittomaan lisäaineteknologiaan. Niiden lisäaineet estävät karstan ja kerrostumien muodostumisen kuumana käyviin laakereihin ja vähentävät kulumista. Neste Beta ZFX-öljyillä on entistä parempi paperikemikaalien sietokyky.

  Synteettiset paperikoneöljyt

  • Neste Lamda ZF: Neste Lamda ZF-öljyt ovat synteettisiä paperikoneiden kiertovoiteluöljyjä, joilla on erityisen laaja käyttölämpötila-alue. Neste Lamda ZF-sarjan öljyt kestävät syntteettisyytensä ansiosta erittäin hyvin kuumia olosuhteita. Neste Lamda ZF-sarjan öljyillä saavutetaan erinomainen suodatettavuus, paperikemikaalien sietokyky ja kulumissuoja.

  Kiertovoitelu- ja koneöljyt

  • Neste Kierto: Neste Kierto-sarjan (22, 150, 320) öljyt ovat kiertovoitelu- ja kertavoiteluöljyjä teollisuuden erilaisiin voitelukohteisiin. Niitä voidaan käyttää silloin, kun käyttöolosuhteet ovat kohtuulliset ja erityistä painekestävyyttä ei tarvita, eikä voitelukohde ole kosteudelle alttiina.
  • Neste Sitko: Neste Sitko-voiteluöljyt soveltuvat sahojen, kuljettimien, kiramoiden, liukupintojen jne. voiteluun. Hyvän kiinnitarttuvuutensa ansiosta ne pysyvät pystypinnoilla valumatta. Neste Sitko 68 on talvilaatu ja Neste Sitko 220 kesälaatu.

  Karalaakeriöljyt

  • Neste Kara: Neste Kara-öljyt ovat erittäin ohuita karalaakeriöljyjä nopeasti pyöriviin työstökoneisiin sekä muihin hyvin ohutta voiteluöljyä vaativiin kohteisiin. Neste Kara-öljyissä on kulumista ja vaahtoamista estävä lisäaineistus.

  Teollisuusvaihteistoöljyt

  • Neste Vaihteisto EP: Neste Vaihteisto EP-sarjan öljyt ovat EP-lisäaineistettuja teollisuus-vaihteistoöljyjä. Neste Vaihteisto EP-öljyillä on erinomainen hapettumisen, paineen ja kulumisen kestävyys korkeissakin lämpötiloissa, mikä antaa öljyille pitkän käyttöiän. Neste Vaihteisto EP-öljyille on ominaista vaahtoamattomuus sekä hyvä korroosionesto ja vedenerottumiskyky. Neste Vaihteisto EP-tuotteita käytetään raskaasti kuormitetuissa ja korkealämpötilaisissa teollisuuden hammas- ja kierukkavaihteissa, joiden paineenkestovaatimus on yli FZG 12.

  Synteettiset teollisuusvaihteistoöljyt

  • Neste Vaihteisto SEP: Neste Vaihteisto SEP sarjan (esimerkiksi Neste Vaihteisto S 320 EP) öljyt ovat synteettisiä teollisuusvaihteistoöljyjä, joissa on paineenkesto (EP)-, hapettumisenesto- ja ruosteenestolisäaineet. Niillä on hyvät kylmävirtausominaisuudet ja erinomainen kestävyys korkeissa käyttölämpötiloissa. Ne vähentävät kitkaa tehokkaammin ja voitelevat paremmin kuin tavalliset mineraaliöljyt vähentäen siten vaihteistojen tehohäviötä. FZG-kuormitusaste on yli 12.

  Synteettiset elintarvikelaatuiset voiteluöljyt

  • Nexlube AW: Nexlube AW-öljyt (32, 68) ovat täyssynteettisiä elintarvikeviranomaisten hyväksymiä ja farmakopiset puhtausvaatimukset täyttäviä voiteluöljyjä. Niillä on erinomaiset kylmäkäyttöominaisuudet ja erittäin hyvä kestävyys korkeissa lämpötiloissa. Nexlube AW-öljyissä on FDA hyväksytyt lisäaineet. Siksi ne soveltuvat hyvin käytettäväksi elintarvike-, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden laitteissa, joissa voiteluaine voi joutua kosketuksiin tuotteen kanssa.

  Johdeöljyt

  • Neste Johde: Neste Johde-sarjan (32, 68, 220) öljyt on tarkoitettu työstökoneiden, kuten höylien, hiomakoneiden,jyrsinkoneiden ja sorvien johteiden sekä liukupintojen voiteluun. Öljyillä voidaan eliminoida työstökoneissa esiintyvä tihkomisvärähtely (stick slip), jolloin varmistetaan nykäyksetön liikkeelle lähtö. Näin työstössä saadaan kappaleelle erittäin hyvä pinnan laatu ja alennetaan voiman tarvetta, jolloin koneelle saadaan parempi tuottavuus.

  Karkaisuöljyt

  • Neste Quenching Oil F: Neste Quenching Oil F on laadukas karkaisuöljy, joka soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin kun pyritään nopeaan karkaisuun mahdollisimman pienillä muodonmuutoksilla. Lisäaineistus parantaa karkaistavan kappaleen pinnan ja öljyn välistä kosketusta sekä antaa öljylle huippuluokan lämmön- ja hapetuksenkeston.

  Lämmönsiirtoöljyt

  • Neste Lämmönsiirto M ja N: Neste Lämmönsiirto M ja N -öljyt ovat hyvän lämmönkestävyyden, hapettumiskestävyyden ja hyvät lämpödynaamiset ominaisuudet omaavia lämmönsiirtoöljyjä. Sopiva käyttölämpötila-alue suljetuissa lämmönsiirtojärjestelmissä on -10...+320 °C.
  • Neste Lämmönsiirto S 8: Neste Lämmönsiirto S 8 on täyssynteettinen lämmönsiirtoöljy, jonka höyrynpaine on alhaisempi ja leimahduspiste korkeampi kuin tavanomaisilla öljyillä. Se kestää erinomaisesti jatkuvia korkeita lämpötiloja eikä muodosta karstaa tai lietettä järjestelmän osiin. Suositellaan myös silloin kun käynnistys suoritetaan alhaisissa lämpötiloissa. Sopiva lämpötila-alue on -40...+320 °C kiertopumpulla varustetuissa järjestelmissä.

  Ilmakompressoriöljyt

  • Neste Kompressori: Neste Kompressori-sarjaa käytetään paikalliskompressoreissa ja tyhjiöpumpuissa silloin, kun voiteluöljyltä vaaditaan hyvää hapettumiskestävyyttä ja vähäistä karstoittumista. Neste Kompressori-öljyissä on tuhkautumaton lisäaineistus ja hyvä hapetuksenkesto.

  Synteettiset kompressoriöljyt

  • Neste Kompressori S: Neste Kompressori S-sarjan (32, 46, 68) öljyt ovat synteettisiä erittäin hyvät kylmäominaisuudet ja korkean viskositeetti-indeksin omaavia kompressoriöljyjä. Niissä on tuhkautumattomat kulumista, vaahtoamista ja korroosiota estävät lisäaineet. Korkealuokkaisen perusöljyn luontaisesta hyvästä hapettumiskestävyydestä johtuen karstan muodostuminen estyy ja öljyn vaihtovälit pitenevät.

  Ilmatyökaluöljyt

  • Neste Ilmatyö: Neste Ilmatyö-öljyt (46, 100) on kehitetty ilmatyökalujen voitelussa esiintyvien erikoisvaatimusten mukaisiksi. Neste Ilmatyö-öljyillä on hyvä tarttumiskyky ja paineenkesto, sen lisäksi ne estävät tehokkaasti kulumista.

  Muuntajaöljyt

  • Neste Trafo 10X: Neste Trafo 10X on korkealaatuinen muuntajaöljy, joka sisältää hapetuksenesto-lisäaineen. Neste Trafo 10X soveltuu erinomaisesti kylmiin olosuhteisiin ja muuntajaöljysovelluksiin, joissa öljyltä vaaditaan hyvää jäähdytystehoa. Neste Trafo 10X ylittää IEC 60296 ed.4 ja ASTM D 3487 Typ II muuntajaöljylle asetettavat vaatimukset.
  • Neste Katkaisija 3X: Neste Katkaisija 3X on korkealuokkainen muuntajaöljy, jolla on erittäin alhainen jähmepiste, mikä takaa toimintavarmuuden poikkeuksellisen kylmissä olosuhteissa. Sillä on korkea läpilyöntilujuus, pienet sähköhäviöt, hyvä hapettumisenestokyky ja hyvä jäähdyttävä vaikutus. Täyttää IEC 60296 I-40 °C vaatimukset.

  Muottiöljyt

  • Neste Muotti L, M: Neste Muotti L ja M -muottiöljyjä käytetään elementtiteollisuuden muoteissa kun vaaditaan hyvää irroituskykyä ja pinnan laatua. Ne levitetään ruiskulla tai siveltimellä. Ohuet kerrokset ovat suositeltavia. Neste Muotti-sarjan tuotteet antavat hyvän korroosiosuojan.

  Ruosteensuoja-aineet

  • Neste Suojaöljy LO: Neste Suojaöljy LO on rauta- ja teräskappaleiden ruosteensuoja-aine. Se voidaan levittää kastamalla tai ruiskuttamalla. Suojausaika on noin 6 kk katetussa ulkovarastossa. Neste Suojaöljy LO ei sisällä liuottimia.
  • Neste Suojaöljy 30: Neste Suojaöljy 30 on erittäin hyvillä syöpymisenestoaineilla varustettu erikoisöljy moottoreiden ja vaihteistojen pitkäaikaiseen varastointiin. 

  Valkoöljyt

  • Neste Technical White Oil S: Neste Tecnical White Oil S on täyssynteettinen öljy, joka täyttää teknisen valkoöljyn laatuvaatimukset. Öljy kestää erinomaisesti pakkasta ja korkeita lämpötiloja. Öljyn haihtumishäviö on minimaalinen. Öljyä käytetään mm. elintarviketeollisuuden ja teknisen lääkealan sovelluksissa kuten typpi-, hiilidioksidi- ja ilmakompressoreissa.

  Luonnossa hajoava teräketjuöljy

  • Neste Biosaw: Neste Biosaw on kasviöljypohjainen biohajoava teräketjuöljy. Sillä on hyvät kylmävirtausominaisuudet ja pihkan liuotuskyky. Neste Biosaw omaa hyvät voiteluominaisuudet vähentäen teräketjun ja laipan kulumista.