Öljylämmitteisen talon lämmönjakoverkosto

Lämmönjakoverkoston avulla siirretään kattilassa tuotettu lämpö käyttökohteisiin.

Tavallisimmat lämmönjakotavat ovat patteriverkosto ja lattialämmitys.

Kattilassa lämmitettyä ja lämmityksen säätöventtiilin avulla halutun lämpöiseksi sekoitettua vettä kierrätetään kiertovesipumpun avulla lämmönjakoverkostossa luovuttamaan lämpöä huonetiloihin.

Kierrossa jäähtynyt vesi palautuu kattilaan uudestaan lämmitettäväksi.

Lämmönjakoverkosto on suljettu paineellinen putkisto, jossa sama vesi kiertää jatkuvasti. Verkoston osana on paisunta-astia, joka tasaa veden lämpötilan vaihteluista aiheutuvat tilavuuden muutokset. Paisunta-astian avulla verkosto pidetään jatkuvasti täynnä.

Pientaloissa verkoston paine riippuu verkoston ylimmän ja alimman osan korkeuserosta.

Verkoston painetaso pientalossa on tyypillisesti suuruusluokkaa 0,7–1,2 baaria.

Verkostossa on oltava myös varoventtiili. Se avautuu, jos paine verkostossa nousee esimerkiksi häiriön takia liian suureksi ja estää näin ylipaineesta aiheutuvat vahingot. Varoventtiili sulkeutuu paineen alentuessa.

Pientalojen lämmitysjärjestelmän varoventtiilin avautumispaine on 1,5 baaria.

Lisää vettä silloin tällöin

Vaikka järjestelmä on suljettu, voi verkoston vesimäärä pienentyä ajan mittaan ja tällöin paine alenee. Verkostoon tulee lisätä vettä täyttöventtiilistä niin, että verkoston paine asettuu oikealle tasolle.

Jos paine vaihtelee paljon tai jos paineen lasku tapahtuu hyvin lyhyen ajan kuluessa, on ensimmäiseksi tarkistettava paisunta-astian esipaine.

Pientalossa paisunta-astian esipaine riippuu verkostosta ja on tyypillisesti 0,5..0,6 baarin suuruusluokkaa.

Jos esipaine on alentunut, on paisunta-astia mahdollisesti viallinen.

Jos paisunta-astian todetaan olevan kunnossa, on mahdollista että lämmönjakoverkostossa on vuoto.

Vuotoa epäiltäessä on tehtävä verkoston painekoe. Painekokeessa tarvitaan työvälineitä, jotka kuuluvat ammattitaitoisen asennusliikkeen varusteisiin.

Painekokeen avulla pyritään saamaan selville vuotava verkoston osa. Vesivuodot voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, joten on viipymättä pyrittävä paikallistamaan ja korjaamaan vuotokohta.

Putkiston eristykset estävät kattilahuoneessa ja siirtoputkistossa lämmön siirtymistä putkistosta sitä ympäröivään tilaan.

Energian säästämiseksi on lämmitysverkoston  putket suositeltavaa lämpöeristää ainakin kylmissä tiloissa.