Näin öljypoltin ja kattila pysyvät kunnossa

Öljypoltin ja kattila ovat kodin lämmityksen uskollisia palvelijoita. Oikein hoidettuina ne jaksavat antaa lämpöä vuosikausien ajan.

Öljypolttimen huolto- ja asennustyöt ovat luvanvaraisia töitä. Käytä polttimen huoltamisessa ja tärkeissä asennustöissä asianmukaiset oikeudet saanutta öljypoltinhuoltoliikettä. 

Kattila ja poltin

Kattila ja poltin ovat öljykeskuslämmityksen sydän. Tehokas, nykyaikainen öljylämmityskattila on hyvin lämpöeristetty ja tiivis. Savukaasujen lämpötilan suositustaso on 125–150°C, sillä edellytyksellä, että savuhormissa on teräksinen vuorausputki. Öljyn palamistuloksena syntyy vesihöyryä, joka ei saa haitallisesti tiivistyä kattilan sisäpinnoilla tai piipussa. Polttimen seisonta-aikana kattilan läpi virtaava ilma jäähdyttää kattilaa ja lisää öljyn kulutusta. Nykyaikaisessa polttimessa on vakiovarusteena läpivirtauksen esto ja hyvän palamisen varmistava öljyn esilämmitys.

Kattila-poltinyhdistelmä mitoitetaan rakennuksen lämmitystarpeen ja lämpimän käyttöveden tarpeen perusteella. Kattilan on hyvä olla helposti nuohottava. Nykyaikaisella kattila-poltinyhdistelmällä palamisen hyötysuhteen suositustaso on 93–96 prosenttia.

Lämmityskattilan toiminta

Polttimessa nestemäinen öljy muutetaan hienojakoiseksi sumuksi. Näin saadaan aikaan öljyn ja ilman seos, jossa palaminen on mahdollisimman täydellistä. Kattilatermostaatti ohjaa kattilaveden lämpötilaa käynnistäen ja pysäyttäen polttimen lämmöntarpeen mukaan. Polttimessa on sähköinen ohjainlaite, joka valvoo öljyliekin palamista, polttimen käynnistystä ja pysäytystä sekä käytön turvallisuutta. Kattilahuoneen ovenpielessä olevalla öljypolttimen pääkytkimellä saadaan öljypoltin ja sen ohjaus- ja varolaitteet jännitteettömiksi. Kun kattilaa tai poltinta huolletaan, kytketään aina ensin virta pois pääkytkimestä. Tämän lisäksi työn turvallisuus varmistuu, kun polttimessa oleva sähköliitäntäpistoke irrotetaan.

Suoritusarvomittaus

Kattilan ja polttimen toiminnan tehokkuutta mitataan savukaasuanalyysin avulla. Tämä tapahtuu analysaattorilla, jolla mitataan palamisilman lämpötila, kattilasta poistuvien savukaasujen lämpötila ja happipitoisuus. Analysaattori määrittää näiden tietojen perusteella palamishyötysuhteen. Analysaattoreissa on yleensä myös savukaasujen häkäpitoisuuden mittaus. Tämän mittaustiedon avulla saadaan tietoa palamisen noettomuudesta. Tarvittaessa häkäpitoisuuden mittaus voidaan korvata nokiluvun mittauksella, joka tosin ei ole aivan niin tarkka kuin häkäpitoisuuden mittaus analysaattorilla. Ammattimaisesti toimivalla öljypoltinhuoltoliikkeillä on tarvittavat laitteet savukaasuanalyysin tekemiseksi. Ennen savukaasuanalyysiä kattila on hyvä nuohota ja poltin huoltaa.

Polttimen asianmukainen säätäminen ei ole mahdollista ilman savukaasuanalyysin antamaa tietoa.

Jos mitattu palamishyötysuhde jää alle 90 prosentin, eikä sitä saada säädöillä paremmaksi, on aihetta selvittää, mistä alhainen palamishyötysuhde johtuu. Syitä voivat olla esimerkiksi polttimen ylimitoitus, kattilan huono lämmönvastaanottokyky tai luukkujen tiivisteiden kautta tapahtuvat ilmavuodot. Jos palamishyötysuhdetta ei saada parannettua, tai jos palaminen tapahtuu nokeavalla liekillä, on syytä harkita uuden polttimen hankkimista tai koko kattila-poltinyhdistelmän uusimista.

Poltin huolletaan vähintään joka toinen vuosi tai kun öljyä on käytetty 5000 litraa. Poltinhuoltoliike tekee aina huollon yhteydessä savukaasuanalyysin.

Polttimen toimintahäiriöt

Polttimen toimintahäiriöt ilmenevät tavallisimmin polttimen lukittumisena häiriötilaan. Häiriöt saattavat oireilla myös huonona palamisena, käyntiäänen muutoksina ja pieninä ilma- tai öljyvuotoina. Jos liekki sammuu, eikä poltin käynnisty uudelleen, syttyy polttimessa olevan poltinohjaimen kuittauspainikkeeseen punainen varoitusvalo. Ensimmäinen toimenpide on painaa tätä painiketta ja seurata, käynnistyykö poltin.

Jos kyseessä on jokin satunnainen häiriö, liekki syttyy esituuletusvaiheen jälkeen. Yleensä häiriölukitus on kuitenkin oire viasta, joka vaatii korjaamista tai huoltoa. Öljyn loppuminen saattaa olla myös häiriön syynä. Tällöin ei lukituksen kuittaamisesta useampaankaan kertaan ole apua.

Jos öljy palaa huonosti, se on havaittavissa savupiipusta tulevan savun värissä ja myös hajussa. Polttimen toimiessa hyvin savupiipusta tuleva savu näkyy vain lämpöväreilynä tai pakkasella vaaleana vesihöyrynä. Kun poltin toimii huonosti, savu muuttuu tummaksi. Nokeava palaminen saattaa tukkia sekä kattilan että savuhormin. Palamisen häviöt suurenevat myös nopeasti.

Suodatus ja ilmanpoisto

Polttimen öljyletkun ja öljyn tuloputken välissä on suodatin, joka estää öljyn mukana mahdollisesti tulevan sakan pääsyn polttimelle. Jos suodatin tukkeutuu, se on puhdistettava. 

Jos suodatin tukkeutuu usein, on yleensä syynä säiliöön käyttövuosien mittaan kertyneet epäpuhtaudet. Säiliön huoltaminen poistaa nämä ongelmat. Säiliön huollossa on suositeltavaa ja tarpeellista puhdistaa myös säiliön ja polttimen välinen öljyn imuputki.

Öljyjärjestelmän toimintavarmuutta ja suodatusta tehostaa poltinten lisävarusteeksi saatavissa oleva suodatus- ja ilmanpoistolaite. Tämä suodattaa tehokkaasti hienojakoisenkin sakan ja on yksinkertainen huoltaa vaihdettavan patruunasuodattimen ansiosta. Laite myös poistaa mahdolliset ilmakuplat öljystä. Turvallisuutta lisäävänä etuna jää polttimelta säiliölle menevä öljyn paluuputki pois käytöstä. Samalla poistuu myös paluuputken vuotoriski. Öljylämmitysalan teknillisiin suosituksiin perustuva suodatus- ja ilmanpoistolaite lisää polttimen ja öljylämmityslaitteiston toimintavarmuutta yleensäkin ja käyttöturvallisuutta erityisesti, jos käytössä on maanalainen öljysäiliö.

Varalämmityssähkövastus

Öljyn loppumisen tai muun satunnaisen syyn varalta nykyaikaisissa öljykattiloissa on yleensä vakiovarusteena varalämmitysvastus, joka kytkeytyy automaattisesti päälle kattilaveden lämpötilan laskiessa riittävän alas. Varmista, että varalämmitysvastuksen ohjaustermostaatti on asetettu noin 20 °C öljypolttimen termostaatin asetusarvoa alemmaksi. Näin varmistetaan, ettei varalämmitysvastus kytkeydy päälle muulloin kuin häiriötilanteissa. Pientalojen kattiloissa olevien, tehdasasennettujen sähkövastusten teho on yleensä 6 kW. Teho on noin kolmasosa öljypolttimen tehosta. Vastuksen teho voi riittää normaalitilanteessa pientalon lämmitykseen, mutta ei välttämättä sen lisäksi runsaampaan lämpimän veden kulutukseen. Sähkövastus vaatii kolmivaihevirran. Tämä on otettava huomioon kattilan asennusvaiheessa. Moniin kattiloihin on mahdollista asentaa useampi vastuselementti, jos halutaan suurempi sähkölämmitysteho. Tässä tapauksessa on tarpeen tarkistaa pääkeskuksen kapasiteetti ja sähköliittymäsopimus.

Kattilan ja polttimen uusiminen

Lämmityskattilat ovat vahvaa tekoa ja kestävät yleensä hyvinkin 25–35 vuotta. Kattilan ikääntyessä siihen voi kuitenkin tulla vesivuotoja, käyttöveden tuotto saattaa heikentyä ja luukkuihin ilmestyä ilmavuotoja aiheuttavia muodonmuutoksia. Vaikka kattila olisi muuten teknisesti hyvä, mutta sen lämpöeristys on huono, kattilan lämpöhäviö aiheuttaa ylimääräistä öljyn kulutusta. Jopa 20–30 prosenttia kattilaan viedystä energiasta saattaa kadota eristyshäviöinä. Periaatteessa kattilan eristystä voidaan parantaa, mutta käytännössä se ei ole aivan ongelmatonta. Useimmiten ikääntyneen kattilan uusiminen on lopputuloksen kannalta järkevin toimenpide.

Öljypolttimen teknis-taloudellinen käyttöikä on noin 12–15 vuotta. Pientalon öljypoltin käy 1000–1500 tuntia vuodessa. Tästä kertyy ajan mittaan mihin tahansa kodin koneeseen verrattuna suuri määrä käyntiaikaa. Ei siis ole ihme, jos käytön myötä myös osien kulumista ilmenee. Toistuvat häiriöt ja viat öljypolttimen toiminnassa ovat yleensä varmin viite vanhan polttimen uusimistarpeesta. Jos öljypolttimesta puuttuu öljyn esilämmitys, kannattaa poltin jo siitäkin syystä vaihtaa uuteen. Useimmiten kattilan ja polttimen uusimisen yhteydessä myös tiilirakenteinen hormi on syytä vuorata haponkestävällä teräsputkella. Tällöin voidaan välttyä tehokkaamman toiminnan sivuvaikutuksena mahdollisesti aiheutuvan kosteuden tiivistymisen aiheuttamalta tiilihormin vahingoittumiselta.

VIDEO (Öljyalan Palvelukeskus): Kattila on öljylämmityksen sydän: