Öljypoltinhuolto ja öljykattilan huolto

Säästä oikeilla ratkaisuilla jopa kymmeniä prosentteja lämmityskustannuksissa.

On tärkeää, että öljypoltin ja öljykattila toimivat tehokkaasti ja ovat hyvin huollettuja.

Näillä vinkeillä pidät kattila- ja poltinyhdistelmän hyvässä kunnossa ja vähennät sekä päästöjä että kustannuksia.

Öljypolttimen ja -kattilan huolto

Öljylämmityksessä kattilan tehtävä on lämmittää vettä, joka kiertää talon lämmönjakoverkostossa.

Kattilan termostaatti seuraa veden lämpötilaa ja käynnistää tarpeen mukaan öljypolttimen. Öljypolttimessa öljy muutetaan hienojakoiseksi sumuksi ja poltetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Modernissa öljykattilassa ja -polttimessa on monia ominaisuuksia, jotka lisäävät tehokkuutta ja lämmityksen hyötysuhdetta. Kattilat ovat tiiviitä ja hyvin eristettyjä.

Öljypolttimessa on öljyn esilämmitys, mikä tehostaa palamista. Polttimissa on myös läpivirtauksen esto, mikä estää ilmaa kiertämästä kattilassa ja jäähdyttämästä sitä silloin kun poltinta ei käytetä.

Nykyaikaisessa kattila-poltinyhdistelmässä palamisen hyötysuhde on 93–96 prosenttia.

Moderni öljykattila saattaa kuluttaa kolmanneksen vähemmän öljyä kuin vanhempi kattila. (Lue lisää: Viisi vinkkiä öljylämmittäjälle.)

Muista teettää öljypolttimen huolto riittävän usein

Öljypolttimen huolto tulee tehdä vähintään joka toinen vuosi tai kun öljyä on käytetty 5 000 litraa. Yli 10 vuotta vanha öljypoltin kannattaa huoltaa vuosittain.

Öljypolttimen huolto- ja asennustyöt ovat luvanvaraisia töitä, joten käytä niissä asianmukaiset oikeudet saanutta huoltoliikettä.

Öljykattilan puhdistus ja nuohous tulee tehdä kerran vuodessa ja vanhan kattilan kohdalla vielä useammin. Myös savuhormin nuohous on tehtävä vuosittain.

VIDEO (Öljyalan Palvelukeskus): Kattila on öljylämmityksen sydän:

 

 

Milloin öljypoltin kannattaa vaihtaa uuteen?

 •   Öljypolttimen järkevä käyttöikä on noin 12–15 vuotta. Pientalon öljypoltin käy 1000–1500 tuntia vuodessa, joten laitteisto kuluu ja täytyy aikanaan vaihtaa.
 •   Toistuvat ongelmat kertovat vaihtotarpeesta. Jos öljypolttimen toiminnassa on jatkuvasti häiriöitä ja laitteissa vikoja, se on yleensä varmimpia merkkejä polttimen uusimistarpeesta.
 •   Puuttuva öljyn esilämmitys. Modernit polttimet esilämmittävät öljyn, jolloin se palaa paremmin ja korkeammalla hyötysuhteella. Jos öljypolttimesta puuttuu esilämmitys, kannattaa poltin jo siitäkin syystä vaihtaa uuteen.

Mikä on öljykattilan käyttöikä?

 • Öljykattilan käyttöikä on noin 25–35 vuotta. Öljylämmityksen kattilat ovat yleensä vahvaa tekoa, mutta ikääntyessä niihin voi tulla vesivuotoja. Lisäksi käyttöveden tuotto saattaa heikentyä, ja kattilan luukkuihin voi ilmestyä ilmavuotoja aiheuttavia muodonmuutoksia.
 • Vaihda huonosti lämpöeristetty öljykattila. Moderni öljylämmityskattila on tiivis ja hyvin lämpöeristetty. Vaikka öljykattila olisi muuten toimiva, mutta sen lämpöeristys on huono, jopa 20–30 prosenttia energiasta saattaa kadota eristyshäviöinä. Eristystä voi periaatteessa parantaa, mutta siihen sisältyy haasteita, joten yleensä on järkevintä hankkia uusi kattila.

Mistä tietää, että öljylämmitys ei toimi oikein?

 • Polttimen häiriötila kertoo yleensä viasta. Öljypolttimessa on sähköinen ohjainlaite, joka valvoo öljyliekin palamista, polttimen käynnistystä ja käytön turvallisuutta. Polttimen toimintahäiriöt ilmenevät tavallisimmin sen lukittumisena häiriötilaan. Jos liekki sammuu, eikä poltin käynnisty uudelleen, sen ohjaimen kuittauspainikkeeseen syttyy punainen varoitusvalo. Paina tätä painiketta ja seuraa, käynnistyykö poltin. Jos kyseessä on satunnainen häiriö, liekki syttyy esituuletusvaiheen jälkeen. Yleensä häiriölukitus on kuitenkin oire viasta, joka vaatii huoltoa. Muista myös tarkastaa, ettei öljy ole loppunut öljysäiliöstä.
 • Huomaa muut ongelmien merkit. Häiriöt saattavat oireilla myös huonona palamisena, käyntiäänen muutoksina ja pieninä ilma- tai öljyvuotoina.
 • Huonon palamisen voi havaita savupiipusta tulevan savun väristä ja myös hajusta. Kun öljylämmitys toimii hyvin, savupiipusta tuleva savu näkyy vain lämpöväreilynä tai pakkasella vaaleana vesihöyrynä. Polttimen toimiessa huonosti savu muuttuu tummaksi. Nokeava palaminen heikentää nopeasti öljylämmityksen hyötysuhdetta ja saattaa ajan myötä tukkia kattilan ja jopa savuhormin.

 

Analysaattori kertoo öljylämmityksen hyötysuhteen ja liekin nokeavuuden

 • Savukaasuanalyysi kertoo öljykattilan ja -polttimen tehokkuuden. Ammattimainen huoltoliike tekee aina öljypolttimen huollon yhteydessä savukaasuanalyysin, joka kertoo palamisen hyötysuhteen ja auttaa säätämään öljypolttimen oikein. Analysaattori mittaa palamisilman ja kattilasta poistuvien savukaasujen lämpötilan sekä savukaasujen happipitoisuuden. Ennen mittausta on hyvä tehdä öljypoltinhuolto ja öljykattilan nuohous.
 • Analysaattori kertoo myös nokeavuuden. Analysaattoreissa on yleensä myös savukaasujen häkäpitoisuuden mittaus, joka kertoo palamisen noettomuudesta. Häkäpitoisuuden mittaus voidaan korvata nokiluvun mittauksella, joka tosin ei ole aivan yhtä tarkka.
 • Selvitä, mistä alhainen hyötysuhde johtuu. Jos palamishyötysuhde jää alle 90 prosentin, eikä sitä saada säädöillä paremmaksi, kannattaa selvittää, mistä tämä johtuu. Syitä voivat olla esimerkiksi polttimen ylimitoitus, kattilan huono lämmönvastaanottokyky tai luukkujen tiivisteiden kautta tapahtuvat ilmavuodot.
 • Uusi laitteet tarvittaessa. Jos palamishyötysuhdetta ei saada parannettua tai jos palaminen tapahtuu nokeavalla liekillä, on syytä harkita uuden öljypolttimen tai koko kattila-poltinyhdistelmän uusimista.

Muista huomioida savuhormin vuorausputken tarve

Öljyn palamistuloksena syntyy runsaasti vesihöyryä. Jos öljypoltin uusitaan, tiilirakenteinen hormi kannattaa yleensä vuorata haponkestävällä teräsputkella.

Syy on se, että modernit järjestelmät ovat aiempaa energiatehokkaampia, jolloin kattilasta poistuvien savukaasujen lämpötila on alhaisempi (suositustaso 125–150°C.).

Kun hormi on viileämpi, vesihöyry voi alkaa tiivistyä siihen haitallisesti.

Teräsputki suojaa hormia vahingoittumiselta. 

(Lue lisää: Savupiipun ja savuhormin tarkastus.)

Puhdista öljyn tuloputken suodatin tarvittaessa

Öljyn tuloputken ja polttimeen menevän öljyletkun välissä on suodatin, joka estää öljyn mukana mahdollisesti tulevan sakan pääsyn polttimelle.

Jos suodatin tukkeutuu, se on puhdistettava. Jos suodatin tukkeutuu usein, syynä on yleensä säiliöön vuosien mittaan kertyneet epäpuhtaudet.

Öljysäiliö kannattaa silloin huoltaa ja puhdistaa.

Öljysäiliön huollon yhteydessä kannattaa puhdistaa myös öljysäiliöstä polttimelle tuleva imuputki. (Lue lisää: Öljysäiliöt ja niiden huolto ja tarkastus.)

Polttimen suodatus- ja ilmanpoistolaite on suositeltava hankinta

 • Suodatus- ja ilmanpoistolaite parantaa toimintavarmuutta. Öljypolttimien lisävarusteena saatava laite suodattaa tehokkaasti hienojakoisen sakan öljyn seasta. Laite poistaa myös mahdolliset ilmakuplat öljystä. Suodatinosa on yksinkertainen huoltaa, sillä siinä käytetään vaihdettavaa patruunasuodatinta.
 • Laite parantaa myös turvallisuutta. Suodatus- ja ilmanpoistolaitteen asentamisen jälkeen polttimelta säiliölle menevä öljyn paluuputki voidaan jättää pois käytöstä. Näin poistuu myös paluuputken vuotoriski, mikä lisää käyttöturvallisuutta varsinkin, jos käytössä on maanalainen öljysäiliö.

Oikein säädetty varalämmitysvastus auttaa vikatilanteessa

 • Varalämmitysvastus ylläpitää lämpöä ongelmatilanteessa. Öljyn loppumisen tai muun tilapäisen häiriön varalta nykyaikaisissa öljykattiloissa on yleensä vakiovarusteena varalämmitysvastus. Se kytkeytyy automaattisesti päälle, jos kattilaveden lämpötila laskee riittävän alas. Näin kodin lämpötila ei pääse laskemaan liikaa esimerkiksi talvella.
 • Tarkasta oikea säätö. Varmista, että varalämmitysvastuksen ohjaustermostaatti on asetettu noin 20 °C öljypolttimen termostaatin asetusarvoa alemmaksi. Näin varmistetaan, ettei varalämmitysvastus kytkeydy päälle muulloin kuin häiriötilanteissa.
 • Muista varalämmitysvastuksen rajoitukset. Pientalon öljykattilan tehdasasennetun sähkövastuksen teho on yleensä 6 kW – eli noin kolmasosa öljypolttimen tehosta. Vastuksen teho voi riittää normaalitilanteessa pientalon lämmitykseen, mutta ei välttämättä sen lisäksi runsaampaan lämpimän veden kulutukseen. (Lue lisää: Öljylämmityksen käyttövesi.)
 • Huomioi sähköntarve asennusvaiheessa. Varalämmitysvastus vaatii kolmivaihevirran, mikä on otettava huomioon kattilan asennusvaiheessa. Moniin öljylämmityksen kattiloihin on mahdollista asentaa useampi vastuselementti, jos halutaan suurempi sähkölämmitysteho. Tässä tapauksessa on tarpeen tarkistaa pääkeskuksen kapasiteetti ja sähköliittymäsopimus.

Muista turvallisuus huoltotöissä

Kun tehdään öljykattilan tai öljypolttimen huoltoa, polttimen ja sen ohjaus- ja varolaitteiden virta täytyy aina ensin kytkeä pois pääkytkimestä.

Pääkytkin löytyy yleensä kattilahuoneen oven vierestä. Irrota varmuuden vuoksi myös polttimen sähköpistoke ennen huoltotöitä.

(Lue myös: Vaihda sakaraliittimet turvallisiin täyttöliittimiin.)