Plussakyselyn arvonnan säännöt

Kilpailunjärjestäjä

Neste Markkinointi Oy, jäljempänä "Neste”.

 

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki kyselyyn vastaajat pois lukien Nesteen henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa. Osallistumisessa ei ole ikärajaa.

 

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 9.6.2019 asti. Neste ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

 

Palkinnot

Palkintona arvotaan viisi (5) kappaletta 100 euron Nesteen polttoainelahjakortteja kaikkien osallistuneiden kesken.

 

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä omat yhteystiedot. Yhteystietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin voittajien kontaktointiin.

 

Voittajien valinta ja palkintojen lunastus

Voittajat arvotaan 11.6.2019. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä. Mikäli voittajia ei tavoiteta neljäntoista päivän kuluessa voitosta, on Nesteellä oikeus arpoa tilalle uusia voittajia.

 

Verot

Neste sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

 

Neste Markkinointi Oy

Espoossa 23.5.2019