Hyppää pääsisältöön

Neste Pro+ Coolant W
Longlife coolant concentrate

PERFORMANCE CLAIMS
VW TL-774C (G11)
VW TL-774F (G12+)
VW TL-774G (G12++)

APPROVALS
VW TL-774J (G13)

DESCRIPTION
Neste Pro + Coolant W is an ethylene glycol-based, water-miscible long-range coolant. It is intended for VAG Group cars that require VW TL774J (G13) or older requirement G11, G12 + or G12 ++.

TYPICAL CHARACTERISTICS
Reserve alkalinity 5,7 ml ASTM D1121
Freezing point -38 °C
Density 20 °C 1132 kg/m³ ASTM D4052
Boiling Point 170 °C

APPLICATIONS
Neste Pro+ Coolant W:lla on VW TL774J (G13) hyväksyntä ja sitä voidaan käyttää myös, jos vaatimuksena on G11, G12+ tai G12++. Virallisen hyväksynnän ansiosta tuotetta voidaan käyttää myös takuunalaisissa autoissa.

Huom! Tuoteen sisältämän glyserolin vuoksi monoetyleeniglykolipohjaisten jäähdytinnesteiden pakkasenkestoon tarkoitetut mittarit eivät annan oikeaa pakkasenkestolukemaa, vaan on käytettävä korjaustaulukkoa. Tarkista tuotteen soveltuvuus ohjekirjasta. Ei suositella sekoitettavaksi muiden jäähdytinnesteiden kanssa.

Veden laadulla on vaikutusta jäähdytinnesteen toimintaan ja kestävyyteen. Parasta olisi tislattu tai ionivaihdettu vesi, mikäli sellaista vain on saatavilla. Vähimmäisvaatimus on kuitenkin käyttää hyvänlaatuista puhdasta ”hanavettä”, kovuus maks. 10 °d.

Neste Pro + Coolant W is VW TL774J (G13) approved and can also be used if G11, G12 + or G12 ++ is required. Thanks to official approval, the product can also be used in cars under warranty.

Note! Due to the glycerol present in the product, the antifreeze meters for monoethylene glycol-based coolants do not give a correct antifreeze reading, but a correction table must be used. Check the suitability of the product in the instruction manual. Not recommended for mixing with other coolants.

Water quality has an effect on coolant performance and durability. Distilled or deionized water would be best, if available. However, the minimum requirement is to use good quality clean “tap water”, hardness max. 10 ° d.