Du är här

Liiketoiminnan mahdollistajat

Vapautetaan innovatiivinen ajattelu.
Tehtävämme on tunnistaa mahdollisuuksia ja perehtyä niihin Nesteen ydinliiketoiminnan kehittämiseksi. Haastamme järjestelmiä, prosesseja ja käytäntöjä jatkuvasti ja etsimme keinoja niiden parantamiseen pitkäaikaisen menestyksen varmistamiseksi.

 

Viestintä ja markkinointi

Vetoavaa ja tehokasta viestintää

Vahvistamme Nesteen identiteettiä ja tarinaa erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla aloitteilla. Tämä onnistuu vaikuttavalla viestinnällä ja markkinoinnilla yhteistyökumppaniemme kanssa, sekä aktiivisella osallistumisella sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun.

 

Talous

Numero-osaamista

Hallinnoimme rahoitusprosessien yksityiskohtaista kirjanpitoa, suunnittelua ja raportointia. Toimimme Nesteen kirjanpidon ja rekisterien valvojina ja osallistumme riskienhallintaan ja riskien vähentämiseen.

 

Henkilöstö

Keskiössä ihmiset

Tuemme Nesteen strategisia tavoitteita tarjoamalla neuvontaa ja tietoa osaavien työntekijöiden houkuttelemiseksi, kehittämiseksi ja palkitsemiseksi myös kansainvälisellä tasolla. Varmistamme myös työntekijöidemme hyvinvoinnin.

 

HSSEQ

Turvallisuus ja tehokkuus jokaisen vastuulla

Parannamme sekä turvallisuuden tasoa että liiketoiminnan laatua. Tämä onnistuu johtamalla turvallisesti, ymmärtämällä vaarat ja hallinnoimalla riskejä päivittäisessä toiminnassa.

 

ICT

Bittien ja tavujen liiketoimintaa

Tarjoamme tietoa, sovelluksia ja infrastruktuurin Nesteen kilpailuedun varmistamiseksi.

Hyödynnämme työssä asiantuntemustamme ja pitkää kokemusta korkealaatuisten ratkaisujen kehittämisestä nopeatahtisessa ja monitasoisessa toimintaympäristössä.

 

Lakiasiat  

Kaikki kunnossa

Vastaamme konsernin lakiasioista ja toimintaamme koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamiseen liittyvistä asioista. Tämä onnistuu antamalla tukea ja asianmukaista neuvontaa eri liiketoiminta-aloille.

 

Sisäinen arviointi

Puolueeton ja objektiivinen näkökulma

Tuemme organisaatiota toteuttamalla järjestelmällistä riskeihin ja varmistukseen perustuvaa toimintamallia, jonka avulla arvioidaan ja parannetaan riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta.

 

Hankinta

Valmiina auttamaan

Vastaamme koko konsernin epäsuoriin menoihin liittyvästä hankintojen, ostojen ja toimittajien strategisesta hallinnoinnista. Hankinnat toteutetaan koko yrityksessä nykyaikaisilla hankintamenetelmillä.

 

Yhteiskuntasuhteet

Todelliset vaikuttajat

Hoidamme ja kehitämme suhteita sidosryhmiin, päätöksentekijöihin ja poliittisiin vaikuttajiin kaikilla tasoilla ja annamme heille tietoa Nesteen uusiutuvista tuotteista ja organisaation toimintaperiaatteista.

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta ja laadunvalvonta

Kestävää ja laadukasta tuotekehitystä

Pyrimme parantamaan nykyistä tuotevalikoimaa ja kehittämään uusia innovaatioita. Tutkimus- ja kehitystoiminnassamme keskitytään pääosin lisäämään kestävien uusiutuvien raaka-aineiden ja vähähiilisten raaka-aineiden käyttöä ja laajentamaan tuotevalikoimaa polttoaineisiin, kemikaaleihin ja muovimateriaaleihin.

 

Kiinteistöt

Tilaa kasvaa

Tarjoamme kiinteistökehitystä ja -kunnossapitoa. Tämä onnistuu turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja liiketoimintaa tukevasti.

 

Strategian ja liiketoiminnan kehittäminen

Keskitytään kokonaiskuvaan

Tuemme Nesteen strategista suuntaa markkinatietoudella, strategian kehittämisellä ja toteuttamisella sekä yritysostoilla ja -fuusioilla. Tämä onnistuu tunnistamalla, arvioimalla ja kehittämällä liiketoimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Vastuullisuus

Toimintamme perusta

Varmistamme, että liiketoimintamme on vastuullista kaikilla tasoilla. Tämä onnistuu varmistamalla, että yhtiö pyrkii jatkuvasti löytämään uusia, innovatiivisia ja taloudellisesti edullisempia tapoja kestävän liiketoiminnan säilyttämiseksi.

 

Uratarinat

Tavoitteemme ja kulttuurimme tekevät Nesteestä paikan, jossa intohimoiset ammattilaiset pääsevät kasvamaan ja kehittymään. Tutustu eräisiin työntekijöihimme ja lue heidän tähänastisesta matkastaan Nesteellä:

Anna Borovikova

Anna Borovikova: Missiona kasvu

Sebastian Grönstrand

Sebastian Grönstrand: Maailmanmatkaaja