Tankkaustorstaiarpajaisten säännöt

Kilpailunjärjestäjä
Neste Markkinointi Oy, jäljempänä "Neste”.

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Nesteen henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa.

Osallistumisaika
Osallistumisaika on 16.9-10.10.

Palkinto
Palkintona arvotaan kaksikymmentäviisi (25) viidenkymmenen (50) euron arvoista polttoainelahjakorttia. Tämän lisäksi kampanjan päätyttyä arvotaan yksi (1) viidensadan (500) euron polttoainelahjakortti.

Kilpailuun osallistuminen

Kampanjaan osallistuminen tapahtuu osoitteessa www.Neste.fi/tankkaustorstaiarpa.

Verot
Neste sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

Neste Markkinointi Oy
Espoossa 13.9.2019