31 elokuu 2021

Uusiutuvan dieselin käyttö kasvanut nopeasti julkisella sektorilla ja tavaraliikenteessä ‒ Neste tuo ensimmäisenä Suomeen liikennepolttoaineiden päästöjä seuraavan palvelun yrityksille

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 31.8.2021 klo 8.00

Neste tuo ensimmäisenä toimijana Suomeen palvelun, jonka avulla yritykset ja muut toimijat voivat seurata liikennepolttoaineiden käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjään. Nesteen elokuussa 2021 toteuttaman toimialavertailun* mukaan esimerkiksi julkisen sektorin, tavaraliikenteen sekä valmistavan teollisuuden aloilla Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen käyttö on kasvanut nopeasti, kun taas muilla aloilla kasvu on vielä maltillista.

Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen kokonaispäästöistä on yli 90 %, ja Suomen kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä vaatii toteutuakseen kaikkien ratkaisujen hyödyntämistä. Nesteen tarjoama uusi palvelu tukee yrityksiä omien päästöjen ja päästövähennysten seurannassa sekä kannustaa korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

“Yhtenä strategisena ilmastositoumuksenamme on auttaa asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Olemme havainneet päästöjen seurannalle ja raportoinnille merkittävän tarpeen yritysten päästövähennystavoitteiden tukemisessa. Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia päästölaskennalle, ja paine päästöjen ymmärtämiseen ja vähentämiseen nousee esiin sekä kilpailutuksissa että kuluttajien suunnalta. On hienoa tarjota vahvasti asiakastarpeesta lähtöisin oleva ratkaisu ilmastotekojen vaikutusten todentamiseksi”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava tiimipäällikkö Heidi Peltonen.

Digitaalisen palvelun avulla yritys voi seurata Nesteen liikennepolttoaineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä sekä uusiutuvalla dieselillä saavutettuja päästövähennyksiä halutulla ajanjaksolla. Palvelu havainnollistaa graafien ja karttapohjien avulla myös kulutuksen ja päästöjen maantieteellistä ja ajallista jakautumista sekä antaa vertailutietoa yrityksen tieliikenteen päästöjen tasosta toimialan sisällä. Palvelun tarjoamia raportointimahdollisuuksia pyritään myöhemmin laajentamaan myös muihin käyttökohteisiin, kuten sähköön ja uusiutuvaan polttoöljyyn.

Vertailudata tukee yrityksiä vähäpäästöisemmissä valinnoissa

Nesteen tuoreen toimialavertailun* avulla selviää, että julkisen sektorin uusiutuvan dieselin käyttö kaikesta dieselin vuosikulutuksesta on yli kolminkertaistunut vuodesta 2019 vuoden 2021 puoliväliin verrattuna. Samalla aikavälillä uusiutuvan dieselin kulutus dieselin kokonaiskulutuksesta on tuplaantunut valmistavan teollisuuden yrityksissä ja yli viisinkertaistunut tavaraliikenteessä.

“Fossiilisen dieselin käyttö liikenteessä tulee vuosien varrella vähenemään. Sen sijaan uusiutuvalle dieselille on tarvetta myös tulevaisuudessa, sillä raskaan kaluston sähköistyminen ei etene yksityisautoilun tahdissa. Lisäksi joillakin aloilla muutos on ollut nopeampaa kun taas toisilla otetaan vasta ensiaskelia päästöjen vähentämisessä. Yritykset tarvitsevat ratkaisuja, jotka ovat käytettävissä heti, sekä ratkaisuja, jotka toimivat pidemmällä aikavälillä. Tukemalla yrityksiä päästövähennysten laskemisessa ja tarjoamalla vertailudataa uskomme vähäpäästöisempien valintojen tekemisen olevan helpompaa. Tuomme palvelun ensin Suomen markkinoille ja tutkimme mahdollisuuksia tarjota palvelua jatkossa esimerkiksi Baltiassa”, sanoo Peltonen.

Neste tukee osaltaan myös kuljetusalan sähköistymistä pilotoimalla ensimmäistä omaa logistiikka-alan yrityksille suunnattua sähkölatauspalvelua Suomessa yhdessä Niemi Palvelut Oy:n kanssa. Tavoitteena on tuoda Suomen markkinoille kaupallinen sähkölatauspalvelu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lue lisää Nesteen päästöraportointipalvelusta: neste.fi/neste-my-hiilijalanjalki

*) Nesteen elokuussa 2021 teettämä toimialavertailu pitää sisällään Neste MY Uusiutuvan Dieselin vuosikulutuksen verrattuna dieselin vuotuiseen kokonaiskulutukseen. Tarkkoja prosenttiosuuksia ei kilpailullisista syistä julkaista.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Heidi Peltonen, Tiimipäällikkö, Vastuulliset kumppanuudet, Marketing & Services, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi