13 Lokakuu 2021

Elinkaariarviointi osoittaa: Neste RE uusiutuvilla hiilivedyillä yli 85 % pienempi hiilijalanjälki polymeeri- ja kemianteollisuuden fossiilisiin syöttöaineisiin verrattuna

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Muovit

Neste Oyj, Uutinen, 13.10.2021

Kuva: Neste / Fanny Haga

Neste teki hiljattain elinkaariarvioinnin* kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistetun Neste RE™ -syöttöaineen käytön ympäristövaikutuksista. Arviointi osoitti kasvihuonekaasupäästöjen vähenevän yli 85 % elinkaaren aikana, kun Neste RE -syöttöaineella korvattiin perinteisiä fossiilisia syöttöaineita kemian- ja polymeeriteollisuudessa. Tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten tulokset, jotka koskevat Nesteen polymeeriteollisuudelle tuottamia syöttöaineita.

Tutkimuksessa sovellettiin ”kehdosta-portille” (cradle-to-gate) -lähestymistapaa, jossa otettiin huomioon käytetyt uusiutuvat raaka-aineet, Nesteen NEXBTL-teknologiaan perustuva jalostusprosessi, kaikki kuljetukset tuotteen arvoketjussa tuotteen valmistukseen asti sekä elinkaaren loppuun liittyvät päästöt. Elinkaariarvioinnin ja sen tulokset arvioi ulkopuolinen ryhmä, jossa oli asiantuntijoita Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä, Quantis GmbH:lta ja Aequilibria Srl-SB:ltä.

Fossiilisiin syöttöaineisiin verrattuna Neste RE:n kasvihuonekaasupäästöt ovat yli 85 % pienemmät. Vastaava hiilijalanjälki on 0,45 kg CO2-ekvivalenttia Neste RE -kiloa kohti. Tutkimustulosten mukaan neitseellisen fossiilisen syöttöaineen vaihtaminen Neste RE:hen vähentää lisäksi fossiilisten luonnonvarojen ehtymistä yli 85 %.

Valtava potentiaali polymeerien valmistajille ilmastonmuutoksen torjuntaan

Konkreettisena esimerkkinä tutkimuksessa arvioitiin tuotteen ympäristövaikutuksia, kun Neste RE:tä käytetään polypropeenin tuotannossa. Polypropeeni on yleinen polymeeri, jota käytetään erilaisissa arjen sovelluksissa esimerkiksi autoissa, vaatteissa, elektroniikassa ja elintarvikepakkauksissa. Tämän polymeerin kasvihuonekaasupäästöt pienenevät koko elinkaaren ajalta laskettuna yli 80 %, kun laskelmissa otetaan huomioon Neste RE:n tuotannon lisäksi myös jalostus uusiutuvaksi polypropeenimuoviksi.  Vastaava hiilijalanjälki on 0,90 kg CO2-ekvivalenttia uusiutuvaa polypropeenikiloa kohti. Tämän ansiosta maailmanlaajuinen polypropeeniteollisuus voi merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Fossiilisten luonnonvarojen ehtyminen vähenee yli 75 % uusiutuvan polypropeenin tuotannossa.

”Tutkimus osoittaa selvästi Neste RE -syöttöaineen positiiviset vaikutukset, minkä johdosta tuote auttaa polymeerien valmistajia ja brändejä saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Neste RE:tä on jo saatavilla, joten kunnianhimoistenkin tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista myös lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä”, sanoo Maiju Helin, Head of Stakeholder Management Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksiköstä.

Uusiutuvaa Neste RE -syöttöainetta tuotetaan pääasiassa uusiutuvista lähteistä peräisin olevista jäte- ja tähdeöljyistä ja -rasvoista, kuten käytetystä paistorasvasta. Neste RE:tä voidaan valmistaa myös kemiallisesti kierrätetyistä jätemuoveista. Neste RE:stä valmistetut polymeerit ovat yhtä korkealaatuisia kuin perinteisestä fossiilisesta syöttöaineesta valmistetut polymeerit, ja niiden käyttö on turvallista myös esimerkiksi terveydenhuollon, leluteollisuuden ja elintarviketeollisuuden herkissä sovelluksissa. Neste RE:tä voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoittaa fossiiliseen syöttöaineeseen. Se on nykyiseen tuotantoinfrastruktuuriin sellaisenaan sopiva drop-in-ratkaisu.

*) Life Cycle Assessment on Environmental Impacts of Neste Renewable Polymers and Chemicals (30.6.2021)

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: