20 Toukokuu 2021

Neste, Mitsui Chemicals ja Toyota Tsusho tuottavat yhdessä uusiutuvia muoveja sataprosenttisesti biopohjaisista hiilivedyistä ensimmäisinä Japanissa


Neste Oyj, Lehdistötiedote, 20.5.2021 klo 8.00

Neste, Mitsui Chemicals, Inc. ja Toyota Tsusho Corp. ilmoittivat tänään yhteistyöstä, joka mahdollistaa uusiutuvien muovien ja kemikaalien tuotannon sataprosenttisesti biopohjaisista hiilivedyistä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun niitä valmistetaan teollisessa mittakaavassa Japanissa.

Hankkeessa Mitsui Chemicals käyttää syöttöaineena Neste RE™ -tuotetta, Nesteen valmistamia sataprosenttisesti biopohjaisia hiilivetyjä. Ne korvaavat osan eri muovien ja kemikaalien valmistuksessa käytettävistä fossiilisista syöttöaineista Osaka Worksin krakkausyksiköissä vuonna 2021. Näin Mitsui Chemicalsista tulee Japanin ensimmäinen yhtiö, joka käyttää biopohjaisia syöttöaineita krakkausyksiköissään. Nesteen, Mitsui Chemicalsin ja Toyota Tsushon yhteistyön myötä eri brändit ja muut mahdolliset asiakkaat Aasian markkinoilla ja erityisesti Japanissa voivat alkaa käyttää uusiutuvia muoveja ja kemikaaleja tuotteissaan ja tarjonnassaan.

Vaihtamalla biopohjaisiin hiilivetyihin saavutetaan merkittävästi pienemmät kasvihuonekaasupäästöt

Neste on edelläkävijä muovi- ja kemianteollisuuden uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden valmistuksessa. Se valmistaa yhteistyötä varten Neste RE -tuotetta uusiutuvista raaka-aineista, kuten biopohjaisista jäte- ja tähdeöljyistä, kokonaan ilman raakaöljyä. Neste RE:tä käyttämällä Mitsui Chemicals voi tuottaa muoveja ja kemikaaleja niin, että tuotteiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä syntyy huomattavasti vähemmän kuin perinteisistä raaka-aineista kuten fossiilisesta naftasta valmistetuilla tuotteilla. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan tuotteiden koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineista tuotteen hävittämiseen saakka.

Tuotejohdannaiset ovat yhtä laadukkaita kuin perinteiset öljypohjaiset tuotteet

Käyttämällä krakkausyksiköissään Nesteen valmistamia biopohjaisia hiilivetyjä, Mitsui Chemicals voi valmistaa muun muassa uusiutuvaa eteeniä, propeenia, C4-fraktiota ja bentseeniä ja jalostaa niitä peruskemikaaleiksi, kuten fenoliksi, tai muoveiksi, kuten polyeteeniksi ja polypropeeniksi. Näiden johdannaisten laatu on huippuluokkaa, aivan kuten perinteisistä fossiilisista raaka-aineista valmistetuissa tuotteissa.

Mitsui Chemicals ja Toyota Tsusho aikovat hankkia International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) -sertifikaatin, joka on Euroopassa laajalti hyväksytty biopohjaisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden sertifiointijärjestelmä. Massataseeseen perustuvan ISCC Plus -sertifioinnin tavoitteena on edistää uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvien ratkaisujen käyttöönottoa myös toimitusketjuissa, joihin liittyy monimutkaisia tuotantoprosesseja. Ne ovat yleisiä kemianteollisuudessa.

”Mitsui Chemicalsin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Se pyrkii edistämään kiertotaloutta keskittymällä kierrätyksen kahteen peruspilariin ja käyttämällä biopohjaisia vaihtoehtoja kemikaali- ja muovituotteissa”, sanoo Hirahara Akio, Mitsui Chemicalsin Managing Executive Officer Corporate Sustainability. ”Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen biopohjaisilla raaka-aineilla auttaa torjumaan ilmaston lämpenemistä. Sitä pidetään tärkeänä strategisena painopistealueena matkalla hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Mitsui Chemicals kehittää tämän takia prosessejaan sekä materiaaleja laadukkaista biopohjaisista raaka-aineista, ja tekee lisäksi yhteistyötä sidosryhmien kanssa lisätäkseen biomassan käyttöä yhteiskunnassa.”

”Vastuullisten muovien ja kemikaalien tuominen markkinoille onnistuu vain, jos koko arvoketju tekee tiiviisti yhteistyötä. Olemme siksi hyvin innoissamme kumppanuudesta alan johtavien yritysten Mitsui Chemicalsin ja Toyota Tsushon kanssa. Valmistamme yhdessä kumppaniemme kanssa ensimmäisinä Japanissa laadukkaita, korkean suorituskyvyn muoveja sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetusta Neste RE:stä. Yhteistyön myötä voimme vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöön liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi ja auttaa Japania saavuttamaan kansalliset ilmastotavoitteet ja polymeereihin liittyvät biopitoisuustavoitteet. Tämä vastaa täysin Nesteen tarkoitusta ja edistää biopohjaisen kiertotalouden toteutumista”, kertoo Mercedes Alonso, Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja. 
     
”Olemme hyvin iloisia siitä, että kymmenen vuoden kokemuksellamme voimme tuoda muovimarkkinoille yhden parhaista kiertotalousratkaisuista toimitusketjun alkupäästä loppupäähän”, sanoo Kazuyuki Urata, Toyota Tsushon COO, Chemicals & Electronics Division -liiketoimintayksikössä. ”Hanke tukee erinomaisesti yhtiöllemme määriteltyjen olennaisten vastuullisuusteemojen edistämistä.”

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: 

Neste
Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Mitsui Chemicals 
Corporate Communications Division, puh. +81 3 6253 2100 / Inquiry.Mail@mitsuichemicals.com

Toyota Tsusho
Media Relations Group, Corporate Communications Department, puh. +81 3 4306 8200 / ttc_mr@pp.toyota-tsusho.com

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Mitsui Chemicals in brief (Tokyo: 4183, ISIN: JP3888300005)

Mitsui Chemicals’ roots can be traced back to 1912 when it began producing raw material for chemical fertilizers from coal gas byproducts, the first company in Japan to do so. This undertaking significantly contributed to increasing agricultural productivity, a major social issue at the time. Later, the company evolved its technology from coal chemicals to gas chemicals, and in 1958 it built Japan’s first petrochemical complex and so provided impetus to Japan’s industry. Today, the company boasts many world-class products and with over 150 companies in 28 countries. Its business portfolio includes environment-friendly materials for next-generation mobility, healthcare services to realize health and happiness in an ageing society, packaging that ensures the reliability and safety of food products, agrochemicals that contribute to increased production of food, electronic materials, and environment and energy sector. Mitsui Chemicals will continue to contribute to solving social challenges with its state-of-the-art technology and by "Creating New Customer Value through Innovation". More information can be found at https://jp.mitsuichemicals.com/en/ 

Toyota Tsusho in brief

Toyota Tsusho Corporation was founded in 1948 as the trading company for the Toyota Group. Today, Toyota Tsusho operates in more than 120 countries with approximately 66,000 Group employees, are all striving to contribute to the creation of prosperous societies. Toyota Tsusho continues to expand as a global leader in vehicle exports and automobile production support. The company has seven operating divisions (Metals/ Global Parts & Logistics/ Automotive/ Machinery, Energy & Project/ Chemicals & Electronics/ Food & Consumer Services/ Africa) focused around three business fields. These are the Mobility field, which contributes to future convenient societies, the Resources & Environment field, which ensures sustainable societies, and the Life & Community field, which supports comfortable and healthy lifestyles. Based on our Corporate Philosophy of "living and prospering together with people, society and the globe," the Toyota Tsusho Group has established the Toyota Tsusho Group Environmental Policy and takes action to respond to climate change, preserve forests and biodiversity, curb the use of resources and energy, use water effectively, and reduce water consumption in areas experiencing water stress. Read more: https://www.toyota-tsusho.com/english/