31 Tammikuu 2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj Pörssitiedote 31.1.2020 klo 8.00

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 7.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Nimitystoimikunta esittää, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Sonat Burman-Olsson, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal sekä Marco Wirén, joka esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uusiksi jäseniksi valittaisiin Nick Elmslie ja Johanna Söderström. Uusien ehdokkaiden lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä. 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

"Ottaen huomioon Nesteen strategian kehittymisen nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetussa hallituksessa on kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pitkäaikaista ja johdonmukaista pyrkimystä uudistaa hallituksen kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola sanoo.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Elly Burghout ja Willem Schoeber jäävät pois yhtiön hallituksesta huhtikuun yhtiökokouksen päättyessä. "Ellyn ja Willemin panos yhtiön hallituksessa ja sen valiokunnissa on ollut vahva ja arvokas. Esitän heille lämpimät kiitoksemme Nesteen hyväksi tehdystä erinomaisesta työstä", Viertola sanoo.

Nesteen hallituksen vuosipalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2008. Riippumattoman asiantuntijaselvityksen mukaan Nesteen hallituksen palkkiot ovat tänä aikana jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta. Yhtiön hallituksen laatiman palkitsemispolitiikan mukaan hallituksen palkkioiden tulisi olla kilpailukykyisellä kansainvälisellä markkinatasolla. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee tätä tavoitetta.

Nimitystoimikunta katsoo, että hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta. Markkinatason saavuttamiseksi on vuoden 2020 loppuun mennessä luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma hallituspalkkioiden korottamisesta. Koska Suomen valtion kannanmuodostus palkkioiden kehittämiseen on kesken, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään seuraavia palkkioita:

  •   Puheenjohtaja: 67.900 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 66.000 euroa)

  •   Varapuheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 49.200 euroa)

  •   Jäsen: 35.700 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 35.400 euroa)

  •   Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1.200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 18.9.2019. Siihen kuuluvat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: osastopäällikkö Kimmo Viertola valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen. 

Nimitystoimikunta teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai käsitteli hallituksen jäsenten palkkioita.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja, (vt.)

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö Kimmo Viertola, puh. 0295 160026.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com