10 Helmikuu 2022

Neste: Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 10.2.2022 klo 9.10

Neste Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön avainhenkilöstön vuonna 2019 alkaneen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2019-2021 perusteella ansaittujen osakkeiden enimmäismäärän, 276 000 osaketta, sekä päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden maksusta. Kyseinen osakemäärä merkitsee bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuvat verot, minkä jälkeen jäljelle jäävä netto-osakemäärä, tämänhetkisen arvion mukaan enintään 200 000 osaketta, suoritetaan osallistujille osakkeina. Ohjelmassa palkkionsaajina on 90 yhtiön avainhenkilöä.

Neste Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta sekä ansaintajakson 2019-2021 alkamisesta 11.12.2018.

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla osallistujille yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta (suunnattu maksuton osakeanti). Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 31.3.2022 mennessä.

Luovutettavien osakkeiden lopullinen määrä määräytyy kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella 31.3.2022 mennessä. Hallitus on päättänyt tästä omien osakkeiden luovutuksesta 18.5.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Tämä perustuu siihen, että annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisen

osakepalkkion, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon intressit osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja, Neste
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja.
Yhteydenotot Nesteen mediapuhelin, p. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00)

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi