29 Toukokuu 2023

Neste ja ITOCHU laajentavat yhteistyötään parantaakseen Neste MY Uusiutuvan Dieselin saatavuutta Japanin markkinoilla

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 29.5.2023 klo 8

Kuva: Wataru Tsuda, Tatsuya Tanaka, Peter Zonneveld, Tsuyoshi Matsumoto, Norihito Saito, Ee Pin Lee, Katja Wodjereck, Kenji Tanaka ja Sami Jauhiainen. Lähde: ITOCHU

Neste ja ITOCHU ovat sopineet yhteistyönsä laajentamisesta lisenssisopimuksella, jonka myötä ITOCHUsta tulee Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen virallinen jakelija Japanissa. Sopimuksen myötä Neste MY Uusiutuvan Dieselin saatavuus laajenee Japanin markkinoilla esimerkiksi Osakan alueelle, jossa polttoainetta toimitetaan vuonna 2025 järjestettävän Osaka-Kansain maailmannäyttelyn rakennustyömaalle. 

Japani on nopeuttanut toimiaan päästöjen vähentämiseksi saavuttaakseen kaksi kunnianhimoista ilmastotavoitetta: hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä ja kasvihuonekaasupäästöjen 46 prosentin vähennyksen vuoteen 2030 mennessä. Nesteellä ja ITOCHUlla on yhteneväiset näkemykset uusiutuvien polttoaineiden keskeisestä roolista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Japanissa. Siksi nykyisessä yhteistyössä keskitytään myynnin lisäksi edistämään vähäpäästöisempien polttoaineiden käyttöä, nopeuttamaan siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin sekä lisäämään ymmärrystä uusiutuvasta dieselistä ja sen hyödyistä käyttäjilleen.

“Olemme erittäin iloisia Neste MY Uusiutuvan Dieselin tarjonnan laajentamisesta Japanissa. Uskomme, että kaikkia mahdollisia ratkaisuja tarvitaan, jotta voimme pienentää kuljetusalan päästöjä ja tukea Japania hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuosittain yhteensä vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Peter Zonneveld, Vice President Sales, Europe and APAC Nesteen Renewable Road Transportation -liiketoimintayksiköstä.

Neste ja ITOCHU aloittivat yhteistyön Japanissa jo kesäkuussa 2021 tarjotakseen uusiutuvaa dieseliä valikoiduille asiakkaille. Tuolloin yhtiöt sopivat strategisen kumppanuuden solmimisesta nopeuttaakseen uusiutuvan dieselin käyttöönottoa vähäpäästöisenä ratkaisuna dieselmoottoreihin Japanissa. 

“Nesteen ja ITOCHUn kumppanuus alkoi alun perin jo vuonna 2010, jolloin teimme yhteistyötä uusiutuvan dieselin parissa Kaliforniassa. Olemme iloisia voidessamme nyt syventää yhteistyötämme laajentamalla uusiutuvan dieselin jakelua Japanissa. Uusiutuva diesel saa paljon huomiota vähäpäästöisempänä ratkaisuna eri toimialoilla, kuten raskaissa kuljetuksissa, muissa kuin tieliikenteen käyttökohteissa sekä rautateillä Japanissa. Olemme iloisia yhteistyömme vahvistumisesta Nesteen kanssa, minkä myötä voimme auttaa Japanin markkinoita pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä”, sanoo Tatsuya Tanaka, General Manager, petroleum trading department, ITOCHU.

Siirtymällä fossiilisesta dieselistä Neste MY Uusiutuvan Dieselin käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 90 %*, kun päästöjä polttoaineen koko elinkaaren ajalta verrataan fossiilisen dieselin vastaaviin. Neste MY Uusiutuva Diesel valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista. Se on niin sanottu drop-in-polttoaine, jonka käyttö ei edellytä muutoksia nykyisiin dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin tai polttoaineen jakelujärjestelmiin. 

Uusiutuvien polttoaineiden saatavuus kasvaa Japanissa

Nesteen ja ITOCHUn kumppanuuden laajentaminen on jatkoa yhteistyöhön Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotteen saatavuuden kasvattamiseksi Japanin markkinoilla. Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen käytöllä voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %** polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna. Osana yhteistyötä Neste ja ITOCHU ovat toimittaneet uusiutuvaa lentopolttoainetta lentoyhtiöille Hanedan, Naritan ja Chubun kansainvälisillä lentoasemilla ja tukeneet siten Japanin lentoyhtiöiden ja hallituksen päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

**) Puhtaassa muodossa käytettynä. Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

ITOCHU in brief

The history of ITOCHU Corporation dates back to 1858 when the company’s founder Chubei Itoh commenced linen trading operations. Since then, ITOCHU Corporation has evolved and grown over 160 years. With approximately 100 bases in 62 countries, ITOCHU Corporation, one of the leading sogo shosha, is engaging in domestic trading, import and export, and overseas trading of various products such as textile, machinery, metals, minerals, energy, chemicals, food, general products,realty, information and communications technology, and finance, as well as business investment in Japan and overseas.