30 Toukokuu 2023

Neste ottaa käyttöön vähäpäästöisemmän laivapolttoaineen kahdessa uusiutuvaa dieseliä Ruotsiin kuljettavassa aluksessa

Neste Oyj, Uutinen, 30.5.2023

Kuva: Neste Marine 0.1 Co-processed -laivapolttoaineella voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, sillä sen valmistuksessa osa raakaöljypohjaisista raaka-aineista korvataan uusiutuvilla raaka-aineilla. Lähde: Neste

Yli 90 prosenttia maailman kauppaliikenteestä kulkee meriteitse, joten merenkulku on elintärkeää globaalin talouden kannalta. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization) on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet merenkulkualan päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kaksi Nesteen uusiutuvaa dieseliä Suomesta Ruotsiin kuljettavaa säiliöalusta kulkevat toukokuusta 2023 lähtien vähäpäästöisemmällä Neste Marine™ 0.1 Co-processed -laivapolttoaineella.

“Olemme sitoutuneet työskentelemään toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussamme. Vähäpäästöisemmän laivapolttoaineen käyttö omissa, uusiutuvaa dieseliä kuljettavissa tankkereissamme on lisäaskel kohti Nesteen vastuullisuustavoitteiden saavuttamista”, toteaa Markku Korvenranta, Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja.

Neste Marine™ 0.1 Co-prosessed on ISCC PLUS -sertifioitu* laivapolttoaine, joka on vähäpäästöisempi ratkaisu merenkulkualan ammattilaisille, kuten rahti- ja charter-yhtiöille. Sen käytöllä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 80 prosenttia** polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen polttoaineen käyttöön verrattuna.

“Tavoitteenamme on tukea laivayhtiöitä niiden siirtymässä kohti hiilineutraalia toimintaa. Vuosi sitten toimme markkinoille Neste Marine 0.1 Co-processed -laivapolttoaineen. Polttoaine on nyt kaupallisesti saatavilla Suomessa ja Tanskassa. Osana tavoitettamme vähentää päästöjä koko Nesteen arvoketjussa, otamme käyttöön vähäpäästöisemmän laivapolttoaineen kahdessa säliliöaluksessa, jotka kuljettavat Nesteen uusiutuvaa dieseliä Ruotsiin”, kertoo Nesteen laivapolttoaineista ja palveluista vastaava Sveta Ukkonen.

Tankkerit Suula ja Kiisla käyttävät Neste Marine 0.1 Co-processed -laivapolttoainetta, jota valmistetaan Nesteen Porvoon jalostamolla. Jalostamolla uusiutuvia raaka-aineita prosessoidaan yhdessä fossiilisten raaka-aineiden kanssa perinteisessä jalostusprosessissa. Raaka-aineiden yhteisprosessointi mahdollistaa laadunhallinnan koko prosessin ajan ja takaa, että tuotteen koostumus ja suorituskyky vastaavat perinteisiä laivapolttoaineita.

Neste sitoutuu päästöjen vähentämiseen koko arvoketjussa vuoteen 2040 mennessä

Neste tekee yhteistyötä toimittajien ja kumppanien kanssa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi koko arvoketjun osalta (scope 3) myös tuotteiden kuljetuksen osalta. Vuoden 2022 loppuun mennessä Neste oli vaihtanut jo neljä alusta energiatehokkaampiin aluksiin. Neste ilmoitti maaliskuussa 2023 Terntankin kanssa solmitusta sopimuksesta kahden uuden vähäpäästöisemmän tankkerin vuokraamisesta raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukseen.

*) Neste Marine 0.1 Co-processed -laivapolttoaineen vastuullisuusominaisuudet on sertifioitu kansainvälisen ISCC PLUS -sertifikaatin massatasemenetelmän mukaisesti.

**) Polttoaineen bio-pohjaisen osuuden tarjoama päästövähennys verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin koko elinkaaren aikana. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähennysten laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiivin (EU) 2018/2001 mukainen.

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: