29 Kesäkuu 2022

Victor ja Neste solmivat toimialan johtavan SAF-kumppanuuden yksityisten tilauslentojen päästöjen vähentämiseksi jopa 80 %

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 29.6.2022 klo 13

Neste ja yksityisiä tilauslentoja tarjoava Victor ilmoittivat tänään kumppanuudesta, joka vie liikelentojen vastuullisuuden uudelle tasolle. Tästä päivästä lähtien Victorin jäsenet voivat ostaa Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotetta kaikille yksityislennoille maailmanlaajuisesti. Näin yksityisten tilauslentojen käyttäjät voivat vähentää lentomatkojensa hiilijalanjälkeä uskottavasti ja mitattavasti.

Victorin yksityis- ja yritysjäsenet voivat vähentää lentomatkojensa hiilidioksidipäästöjä, saavuttaa asettamansa ilmastotavoitteet ja raportoida uskottavasti hiilidioksidipäästöjensä vähentämisestä. Tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets initiative, SBTi) sitoutuneet yritykset, jotka haluavat vähentää epäsuoria (Scope 3) päästöjään ja etenkin tilauslentojensa päästöjä, voivat tällä hetkellä edistää tavoitteitaan vain varaamalla yksityisiä tilauslentoja Victorilta.

Euroopan ilmailuala pyrkii kasvattamaan uusiutuvan lentopolttoaineen osuuden jopa 10 prosenttiin kaikesta lentopolttoaineen käytöstä vuoteen 2030 mennessä. Nesteen ja Victorin uusi kumppanuusmalli mahdollistaa tavoitteen saavuttamiseen tarvittavien toimien kiihdyttämisen. Kumppanuuden myötä tarjottava ”maksa täällä, käytä muualla” -ratkaisu on hajanaisella liikeilmailualalla ensimmäinen, joka mahdollistaa uusiutuvan lentopolttoaineen käytön kaikilla tilauslennoilla. Laaja tarjonta onkin ratkaisevan tärkeää,  sillä sen ansiosta uusiutuvan lentopolttoaineen kysyntää voidaan kasvattaa. Victorin maailmanlaajuisella ja vaikutusvaltaisella jäsenistöllä on vaihtoehto valita uusiutuva lentopolttoaine ja pienentää yksityisen lentomatkustuksen ilmastovaikutusta. Samalla he voivat lisätä uusiutuvan lentopolttoaineen kokonaiskysyntää ja tukea kyseisen vastuullisen ratkaisun nopeampaa kehitystä.  

”Olen helpottunut voidessani ilmoittaa tänään maailmanlaajuisesta kumppanuudestamme Nesteen kanssa”, sanoo Victorin toimitusjohtaja Toby Edwards. ”Uusiutuvan lentopolttoaineen käytön nopea lisääminen on keskeisen tärkeää ja kiireellistä, jos haluamme saavuttaa nettonollatavoitteemme. Kaikille sidosryhmillemme on erittäin tärkeää, että olemme jatkossakin avoimia jäsentemme yksityislentojen päästöistä ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan ilmastokriisin ratkaisuun. ”Olen kiitollinen siitä, kuinka yritteliäitä ja omistautuneita Nesteen ja Victorin tiimit ovat olleet varmistaessaan, että jäsenemme voivat nyt korvata fossiilisen polttoaineen Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella kaikilla yksityisillä ja kaupallisilla tilauslennoilla. Uraauurtava kumppanuutemme voi luoda uuden mallin uusiutuvan lentopolttoaineen käytölle hajanaisella liikelentojen alalla ja nopeuttaa sen laajempaa käyttöä koko ilmailualalla.”

”Olen erittäin iloinen uraauurtavasta kumppanuudestamme Victorin kanssa, joka on tilauslentoliikenteen edelläkävijöitä”, sanoo Jonathan Wood, Vice President Europe, Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksiköstä. ”Kumppanuuden myötä Victorin jäsenet voivat ostaa Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta kaikille Victorin kautta varattaville lennoille maailmanlaajuisesti. Tämä on toimialan uusi johtava käytäntö, johon toivomme muiden yhtiöiden lähtevän mukaan ilmailualan tavoitellessa nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuva lentopolttoaine on olennainen ratkaisu tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä se vähentää välittömästi lentämisen kasvihuonekaasupäästöjä. Neste on sitoutunut tukemaan ilmailualan päästövähennystavoitteita ja uskoo, että niiden eteen on tehtävä yhteistyötä, jossa jokaisen valinnoilla on merkitystä.”

Näin Victorin ja Nesteen tarjoama ratkaisu toimii 

Tämän toimialan johtavan kumppanuuden myötä Victorista tulee ensimmäinen ja ainoa yksityisiä tilauslentoja tarjoava yhtiö, joka tarjoaa jäsenilleen uusiutuvaa lentopolttoainetta kaikille sen kautta varattaville lennoille riippumatta lentoa operoimasta yhtiöstä tai lähtöasemasta. Tilauslentoa varatessaan Victorin yksityis- ja yritysjäsenet voivat valita, kuinka suuren osan (5–100 %) fossiilisesta polttoaineesta he haluavat korvata Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella. Jokaisen valinnalla on merkitystä. Neste varmistaa, että Victorin jäsenten ostamat määrät uusiutuvaa lentopolttoainetta toimitetaan lentoja operoivien kumppaniyhtiöiden käyttöön. Tämän myötä saavutetaan todellisia ilmastohyötyjä ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %. 

Nesteen uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuva ratkaisu kehitettiin ilmailualan tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (Science Based Targets initiative, SBTi) mukaisesti. Nämä tavoitteet ovat yritysten kunnianhimoisten ilmastotoimien ja -raportoinnin korkein standardi. Victorin yksityis- ja yritysjäsenet voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään uskottavasti ja mitattavasti uusiutuvalla lentopolttoaineella, jonka koko toimitusketju on jäljitettävissä.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on saatavilla oleva ratkaisu, joka voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Se valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä.

*) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

Victor: For all media enquiries contact Harriet Cartwright or Holly Moore at Mercury Communications: flyvictor@mercurycomms.com

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

About Victor

Victor is a leading on-demand jet charter platform, enabling flyers to search, compare and book private air travel quickly, efficiently and with confidence. Launched in 2011, the company has rewritten the jet charter rulebook with a fully transparent, subscription-free, globally ‘on-demand’ marketplace which combines smart technology with high-touch customer service. Access to more than 7,000 aircraft via a global network of 200 partner operators means that any private aviation requirement can be expertly fulfilled, with the support of Victor’s specialist services for group travel, corporates, sports, medical, and music & entertainment. Victor is the world’s first carbon negative aviation company. Every Victor flight is 200% carbon offset as a standard, as part of the company’s award-winning approach to climate action. True to the company’s core value of transparency, Victor publishes its CO2 emissions and reduction measures annually, and every Victor charter quote is labelled with its carbon impact, including fuel burn, CO2 emissions, and mitigation, allowing members to make informed decisions to minimise their carbon footprint.

Liitetiedostot: