1 Kesäkuu 2023

Neste mukana asettamassa ensimmäiset tieteeseen perustuvat luontotavoitteet osana Science Based Targets -verkoston valitsemaa pilottiryhmää

Neste Oyj, Uutinen, 1.6.2023

Tämä on käännös Neste Oyj:n uutisesta, joka julkaistiin alun perin englanniksi 25.5.2023. Voit lukea alkuperäisen uutisen englanniksi täältä: https://www.neste.com/releases-and-news/sustainability/neste-set-first-science-based-targets-nature-part-selected-pilot-group-science-based-targets-network

Neste on valittu Science Based Targets (SBT) -verkoston tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden alustavaan validointiryhmään. Verkoston tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen standardi kunnianhimoisille ja mitattavissa oleville toimille luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vain 17 yritystä eri puolilta maailmaa on kutsuttu tavoitteiden validointiryhmään. Tarkoituksena on pilotoida maailmanlaajuista viitekehystä tavoitteiden asettamiselle ja organisaatioiden luontotyön mittaamiselle ja varmentamiselle. 

Olemme iloisia siitä, että olemme mukana luontotavoitteiden validointiryhmässä. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä osa vastuullisuusvisiotamme, joka on integroitu vahvasti yhtiömme strategiaan. Nesteellä kehitetään tieteeseen perustuvia tavoitteita ja toimenpiteitä, ja tämä pilotti on erinomainen tilaisuus edistää omia tavoitteitamme uskottavasti”, sanoo Nesteen vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen.

SBT-verkosto on ottanut käyttöön prosessin, jonka avulla yritykset voivat toimittaa tavoitteensa arvioitaviksi ja hyväksyttäviksi. Validointiprosessi on aluksi saatavilla vain pienelle ryhmälle ennalta valittuja yrityksiä. Tarkoituksena on oppia ja optimoida toimintatapaa ennen kuin validointiprosessi otetaan laajasti käyttöön.

Kohti luontopositiivista arvoketjua

Luonnon monimuotoisuuden osalta Nesteen visiona on saavuttaa luontopositiivinen arvoketju* vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteenamme on luoda positiivista vaikutusta (net positive impact, NPI) luonnon monimuotoisuuteen uusissa toiminnoissamme vuodesta 2025 alkaen. Lisäksi tavoitteenamme on yhdenmukaistaa nykyiset toimintomme vuoteen 2035 mennessä niin, että luonnon monimuotoisuuteen koskevaa nettohävikkiä (no net loss, NLL) ei enää synny.** 

Kun yritykset ymmärtävät vaikutukset, arvioivat riskit ja mahdollisuudet ja sisällyttävät luonnon monimuotoisuuden yrityksen strategiaan, ne voivat minimoida luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat negatiiviset vaikutukset ja maksimoida luontopääomaan liittyvät mahdollisuudet. Yritysjohtajien on siksi käytettävä tarkkoja mittareita, jotta he voivat asettaa tavoitteita ja parantaa luonnon monimuotoisuutta entistä kokonaisvaltaisemmin”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Niina Niemelä Nesteeltä.

Arvioimalla omia toimintojamme ja toimitusketjuamme luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta voimme tunnistaa alueet, joilla on suurin vaikutus ympäristöön. Olemme myös alkaneet pilotoida luonnon monimuotoisuuden mittaamisen menetelmiä ja hyödynnämme tätä tietoa investointipäätöksissämme”, Niemelä jatkaa.

Neste liittyi Science Based Targets -verkoston Corporate Engagement -ohjelmaan vuonna 2021. Yhtiö osallistuu tieteeseen perustuvia luontotavoitteita koskevien menetelmien ja ohjeiden kehittämiseen. Tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat yrityksille selkeä keino kilpailukyvyn ja resilienssin parantamiseen, kun yritysten rooli luonnon ennallistamisessa määritetään tieteen avulla. Tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat mitattavia, käytännössä toteutettavia ja aikaan sidottuja tavoitteita, jotka perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tutkimustietoon ja joiden avulla toimijat voivat sopeuttaa toimintansa maapallon kestävyysrajoihin ja yhteiskuntien vastuullisuustavoitteisiin.

*) Luontopositiivinen arvoketju tarkoittaa, että vaikutukset luontoon minimoidaan ja aiheutetut negatiiviset vaikutukset kompensoidaan joko suorassa arvoketjussa tai muualla.

**) Ei nettohävikkiä tarkoittaa nettonollavaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi