Tuote

Neste Basecomp 12 H


Neste Basecomp 12 H
Parafiininen katalyyttisesti isomeroitu prosessiöljy

KUVAUS
Neste Basecomp 12 H on prosessiöljy joka koostuu pääosin isoparafiinisista hiilivedyistä ja sen erityisominaisuudet perustuvat katalyyttiseen vetykäsittelyyn ja isomerointiin.Tuote on käytännöllisesti katsoen aromaattivapaa.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
- Käytännössä aromaatiton
- Rikitön
- Väritön

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Hiilityyppijakauma (Ca/Cn/Cp) 0,1/30/70 % IR
Leimahduspiste (COC) 190 °C ASTM D92
Jähmepiste −30 °C ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C 3 cSt ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C 12 cSt ASTM D445
Viskositeetti-indeksi 111 ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Basecomp 12 H:ta suositellaan esim. kantaja-aineeksi sovelluksiin, joissa tuotteelta vaaditaan puhtautta ja laajaa käyttölämpötila-aluetta. Soveltuu mm. paperin ja kartongin valmistuksessa käytettävien vaahdonestoaineiden komponentiksi. Täyttää vaatimuksen NSF H-1 (tekninen valkoöljy)