Tuote

Neste Biohydraulic SE 32


Neste Biohydraulic SE 32
Biohajoava hydrauliöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO 15380 L-HEES
SS 15 54 34 BV Miljöanpassad

KUVAUS
Neste Biohydraulic SE 32 on täyssynteettinen luonnossa nopeasti biohajoava hydrauliöljy, joka on valmistettu täysin uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Se on myrkytön ja ympäristöä vähän kuormittava. Neste Biohydraulic SE 32 sopii erityisesti hydraulijärjestelmiin, joissa vuotojen tai letkurikkojen johdosta luontoon päässyt tavallinen öljy voi aiheuttaa vakavan ympäristöhaitan.

OMINAISUUDET JA EDUT
-Ympäristöystävällinen
-Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
-Erinomainen voitelevuus
-Ei ohene käytössä

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys kg/m3 15oC 910
Jähmepiste oC -49
Viskositeetti-indeksi 193
Viskositeetti cSt/ 40 oC 32
Viskositeetti cSt/ 100 oC 7.1
Viskositeetti cSt/-10 °C 440
Viskositeetti cSt/-20 °C 1200
Viskositeetti cSt/-30 °C 2900
Leimahduspiste °C (COC) >200
Biohajoavuus OECD 301 F % >80
ISO VG 32

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Biohydraulic SE 32 soveltuu esim. metsä- ja maansiirtokoneisiin pohjavesialueilla, vesistötyöhön, vedenpuhdistamoihin, puunkäsittelykoneikkoihin, laivoihin ja satamalaitteisiin.
Neste Biohydraulic SE 32 sopii traktoreiden ja kuormaajien hydrauliikkaan ympäri vuoden.

Neste Biohydraulic SE 32 on sekoituskelpoinen muiden synteettisten, esteriperustaisten hydrauliöljyjen kanssa. Neste Biohydraulic SE 32 sopii käytettäväksi tavallisen mineraali- hydrauliöljyjen tilalla. Kun siirrytään mineraaliöljystä Neste Biohydraulic SE 32:n käyttöön tulee järjestelmä tyhjentää mahdollisimman perusteellisesti.