Tuote

Neste Biohydraulic SE 32


Neste Biohydraulic SE 32
Biohajoava hydrauliöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO VG 32
ISO 15380 L-HEES
NSN 9150-58-001-9656

HYVÄKSYNNÄT
SS 15 54 34 Environmentally acceptable

KUVAUS
Neste Biohydraulic SE 32 on täyssynteettinen luonnossa nopeasti biohajoava hydrauliöljy, joka on valmistettu uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Se on myrkytön ja ympäristöä vähän kuormittava. Neste Biohydraulic SE 32 sopii erityisesti hydraulijärjestelmiin, joissa vuotojen tai letkurikkojen johdosta luontoon päässyt tavallinen öljy voi aiheuttaa vakavan ympäristöhaitan.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
- Ympäristöystävällinen
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomainen voitelevuus
- Ei ohene käytössä

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys 15 °C 910 kg/m³ ASTM D4052
Leimahduspiste (COC) > 200 °C ASTM D92
Jähmepiste −49 °C ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C 7,1 cSt ASTM D445
Viskositeetti −10 °C 440 cSt ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C 32 cSt ASTM D445
Viskositeetti −20 °C 1200 ASTM D445 cSt ASTM D445
Viskositeetti −30 °C 2900 cSt ASTM D445
Viskositeetti-indeksi 193 ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Biohydraulic SE 32 soveltuu esim. metsä- ja maansiirtokoneisiin pohjavesialueilla, vesistötyöhön, vedenpuhdistamoihin, puunkäsittelykoneikkoihin, laivoihin ja satamalaitteisiin.Neste Biohydraulic SE 32 sopii traktoreiden ja kuormaajien hydrauliikkaan ympäri vuoden.Neste Biohydraulic SE 32 on sekoituskelpoinen muiden synteettisten, esteriperustaisten hydrauliöljyjen kanssa. Neste Biohydraulic SE 32 sopii käytettäväksi tavallisen mineraali- hydrauliöljyjen tilalla. Kun siirrytään mineraaliöljystä Neste Biohydraulic SE 32:n käyttöön tulee järjestelmä tyhjentää mahdollisimman perusteellisesti.