Tuote

Neste Biohydraulic SE 46


Neste Biohydraulic SE 46
Biohajoava hydrauliöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO 15380 L-HEES
SS 15 54 34 BV Miljöanpassad

KUVAUS
Neste Biohydraulic SE 46 on täyssynteettinen luonnossa nopeasti biohajoava hydrauliöljy, joka on valmistettu täysin uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Se on myrkytön ja ympäristöä vähän kuormittava. Neste Biohydraulic SE 46 sopii erityisesti hydraulijärjestelmiin, joissa vuotojen tai letkurikkojen johdosta luontoon päässyt tavallinen öljy voi aiheuttaa vakavan ympäristöhaitan

OMINAISUUDET JA EDUT
-Ympäristöystävällinen
-Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
-Erinomainen voitelevuus
-Ei ohene käytössä

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys kg/m3 15oC 919
Jähmepiste oC -51
Viskositeetti-indeksi 191
Viskositeetti cSt/ 40 oC 46
Viskositeetti cSt/ 100 oC 9.1
Viskositeetti cSt/-10 °C 600
Viskositeetti cSt/-20 °C 1430
Viskositeetti cSt/-30 °C 4000
Leimahduspiste °C (COC) >200
Biohajoavuus OECD 301 F % >80
ISO VG 46

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Biohydraulic SE 46 oveltuu esim. metsä- ja maansiirtokoneisiin pohjavesialueilla, vesistötyöhön, veden-puhdistamoihin, puunkäsittelykoneikkoihin, laivoihin ja satamalaitteisiin.
Neste Biohydraulic SE 46 sopii erityisesti raskaaseen työkonekäyttöön, esimerkiksi metsäkoneisiin ympäri vuoden.

Neste Biohydraulic SE 46 on sekoituskelpoinen muiden synteettisten, esteriperustaisten hydrauliöljyjen kanssa. Neste Biohydraulic SE 46 sopii käytettäväksi tavallisen mineraali- hydrauliöljyjen tilalla. Kun siirrytään mineraaliöljystä Neste Biohydraulic SE 46:n käyttöön tulee järjestelmä tyhjentää mahdollisimman perusteellisesti.