Tuote

Neste Biohydraulic SE 46 N


Neste Biohydraulic SE 46 N
Biohajoava hydrauliöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO VG 46
ISO 15380 L-HEES
NSN 9150-58-001-9655

HYVÄKSYNNÄT
SS 15 54 34 BV Environmentally acceptable

KUVAUS
Neste Biohydraulic SE 46 N on aiempaa paremman hapettumisenestokyvyn omaava täyssynteettinen luonnossa nopeasti biohajoava hydrauliöljy. Se on valmistettu uusiutuvista luonnon raaka-aineista ja on myrkytön ja ympäristöä vähän kuormittava. Neste Biohydraulic SE 46 N sopii erityisesti hydraulijärjestelmiin, joissa vuotojen tai letkurikkojen johdosta luontoon päässyt tavallinen öljy voi aiheuttaa vakavan ympäristöhaitan

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
- Ympäristöystävällinen
- Hyvä hapettumisenestokyky
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue
- Aiempaa pidemmät vaihtovälit

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Ilman erottuminen 1 min ASTM D3427
Veden erottuminen 15 ASTM D2711
Tiheys 15 °C 920 kg/m³ ASTM D4052
Leimahduspiste (COC) 245 °C ASTM D92
FZG-vaurioporras 11
Jähmepiste −51 °C ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C 9,4 cSt ASTM D445
Viskositeetti −20 °C 1450 cSt ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C 47,5 cSt ASTM D445
Viskositeetti-indeksi 186 ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Biohydraulic SE 46 N soveltuu esim. metsä- ja maansiirtokoneisiin pohjavesialueilla, vesistötyöhön, vedenpuhdistamoihin, puunkäsittelykoneikkoihin, laivoihin ja satamalaitteisiin. Neste Biohydraulic SE 46 N sopii erityisesti raskaaseen työkonekäyttöön, esimerkiksi metsäkoneisiin ympäri vuoden. Neste Biohydraulic SE 46 N on sekoituskelpoinen muiden synteettisten, esteriperustaisten hydrauliöljyjen kanssa. Neste Biohydraulic SE 46 N sopii käytettäväksi tavallisen mineraali- hydrauliöljyjen tilalla. Kun siirrytään mineraaliöljystä Neste Biohydraulic SE 46 N:n käyttöön tulee järjestelmä tyhjentää mahdollisimman perusteellisesti.