Tuote

Neste Biosaw


Neste Biosaw
Luonnossa hajoava teräketjuöljy

KUVAUS
Neste Biosaw on kasviöljypohjainen luonnossa hajoava teräketjuöljy. Sillä on hyvät kylmävirtausominaisuudet sekä pihkan liuotuskyky, jonka johdosta nivelet pysyvät puhtaina ja öljy tunkeutuu helpommin ketjulenkkien nivelien ja tappien väliin. Neste Biosaw omaa luontaiset hyvät voiteluominaisuudet vähentäen teräketjun ja laipan kulumista.

OMINAISUUDET JA EDUT
-Ympäristöystävällinen
-Uusiutuvista raaka-aineista
-Erinomainen voitelevuus

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys kg/m3 15oC 920
Leimahduspiste oC (COC) 300
Jähmepiste oC -39
Viskositeetti-indeksi 225
Viskositeetti cSt/ 40 oC 70
Viskositeetti cSt/ 100 oC 14.9
Viskositeetti cSt/ -20 °C 1700
Biohajoavuus OECD 301 F, % yli 80
Biohajoavuus CEC L-33A-93, % yli 95

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Biosaw- öljyä käytetään moottorisahojen ja metsäkoneiden teräketjun voiteluun ympärivuotisesti.