Tuote

Neste Biosaw

Tulosta
Neste Biosaw
Biohajoava teräketjujen voiteluöljy

Neste Biosaw on kasviöljytyyppinen biohajoava teräketjuöljy. Sillä on hyvät kylmävirtausominaisuudet ja pihkan liuotuskyky, jonka johdosta nivelet pysyvät puhtaina ja öljy tunkeutuu helpommin ketjulenkkien nivelien ja tappien väliin. Neste Biosaw omaa luontaiset hyvät voiteluominaisuudet vähentäen teräketjun ja laipan kulumista.

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys kg/m3 15oC 920
Leimahduspiste oC (COC) 300
Jähmepiste oC -39
Viskositeetti-indeksi 225
Viskositeetti cSt/ 40 oC 70
Viskositeetti cSt/ 100 oC 14.9
Viskositeetti cSt/ -20 °C 1700
Biohajoavuus OECD 301 F, % yli 80
Biohajoavuus CEC L-33A-93, % yli 95

Neste Biosaw- öljyä käytetään moottorisahojen ja metsäkoneiden teräketjun voiteluun ympärivuotisesti.
Neste Biosaw täyttää yleiset teräketjujen voiteluaineille asetetut vaatimukset.