Tuote

Neste Biosaw


Neste Biosaw
Luonnossa hajoava teräketjuöljy

KUVAUS
Neste Biosaw on kasviöljypohjainen luonnossa hajoava teräketjuöljy. Sillä on erinomaiset kylmävirtausominaisuudet sekä pihkan liuotuskyky, jonka johdosta nivelet pysyvät puhtaina ja öljy tunkeutuu helpommin ketjulenkkien nivelien ja tappien väliin. Neste Biosaw omaa luontaiset hyvät voiteluominaisuudet vähentäen teräketjun ja laipan kulumista. Sitkostus parantaa öljyn kiinnitarttuvuutta, joten öljynkulutus on aiempaa pienempi. Lisäksi sitkostus ja parannettu hapetuksen kestävyys auttavat pitämään koneet puhtaampina.

OMINAISUUDET JA EDUT
-Ympäristöystävällinen
-Erinomaiset kylmäominaisuudet
-Erinomainen voitelevuus
-Hyvä kiinnitarttuvuus

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys kg/m3 15oC 917
Leimahduspiste oC (COC) 300
Jähmepiste oC -36
Viskositeetti-indeksi 230
Viskositeetti cSt/ 40 oC 50
Viskositeetti cSt/ 100 oC 11.4
Viskositeetti cSt/ -20 °C 880
4-kuulan koe, hitsaantumiskuorma ,kg 260
Biohajoavuus OECD 301 F, % >80

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Biosaw- öljyä käytetään moottorisahojen ja metsäkoneiden teräketjun voiteluun ympärivuotisesti. Tuotetta voidaan käyttää myös kuljetinketjujen voiteluun