Tuote

Neste Katkaisija 3X

Tulosta
NESTE KATKAISIJA 3 X
Muuntajaöljy

Neste Katkaisija 3 X on valmistettu ensiluokkaisista kemiallisesti kestävistä liuotinjalostetuista ja vetyviimeistellyistä perusöljyistä, joilla on erittäin alhainen jähmepiste ja jotka varmistavat toiminnan poikkeuksellisen kylmissä olosuhteissa.

Neste Katkaisija 3 X:n erityisominaisuuksia:

- korkea läpilyöntilujuus
- pienet sähköhäviöt
- hyvä hapettumiskestävyys
- hyvä jäähdyttävä vaikutus
- erinomainen pakkaskestävyys

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT min max
Tiheys kg/m3 15oC 864 855 895
Leimahduspiste oC (COC) 96
Jähmepiste oC < -70 - 60
Viskositeetti cSt/ 40 oC 3.2 3.5
Viskositeetti @20 °C / cSt 5,05
Viskositeetti @-40 °C /cSt 137 150 ISO3104
Neutralointiluku / mg KOH/g < 0,01 0,03 D974
Rajapintajännitys vedellä
@25°C / mN/m 49,5 D971
Hapetuksen kesto :
-induktio-aika / h >235 IEC 1125B
Läpilyöntikestävyys :
-ennen käsittelyä / kV 58 30 IEC 156
Dielektrinen häviökerroin @90 °C 0,0005 0,005 IEC 247

Neste Katkaisija 3 X:ää käytetään sähkökatkaisijoissa erityisesti kylmissä olosuhteissa.
IEC 60296 (82) luokka III A.