Tuote

Neste Lämmönsiirto M


NESTE LÄMMÖNSIIRTO M , N
Lämmönsiirtoöljyt

Neste Lämmönsiirto M ja N ovat liuotinjalostettuja parafiinisia liäaineistamattomia mineraaliöljyjä lämmönsiirtojärjestelmiin. Niillä on hyvä luontainen lämmönkestävyys, hapettumiskestävyys ja alhainen höyrynpaine.

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT M N
Tiheys kg/m3 15oC 826 870
Leimahduspiste oC (COC) 200 220
Jähmepiste oC -27 -12
Viskositeetti-indeksi 105 104
Viskositeetti cSt/ 40 oC 17 31
Viskositeetti cSt/ 100 oC 3.7 5.3
Itsesyttymispiste °C n.350 n.350
Viskositeetti cST/200 °C 1,0 1,3
Viskositeetti cST/320 °C 0,48 0,57

Neste Lämmönsiirto M ja N öljyjä käytetään lämmönsiirtonesteinä lämmönsiirto-
järjestelmissä. Sopiva käyttölämpötila-alue suljetussa järjestelmässä on n. -10 °C ...
+320 °C.

Öljyillä on veteen ja höyryyn nähden useita etuja:ne estävät ruostumisen ja jäätymisen,järjestelmän rakennus- ja huoltokustannukset ovat pienemmät koska öljyjen höyrynpaine on alhainen. Usein olemassa olevia vesi- tai höyrytoimisia järjestelmiä voidaan öljyyn siirrytäessä käyttää korkeammassa lämpötilassa. Korkeammasta lämpötilasta johtuen laitteet voidaan myös tehdä pienemmiksi.

Täytön ja käytön aikana huomioitavaa:

Ennen käyttöönottoa on järjestelmä koeponnistettava vuotojen tarkistamiseksi, ja sen jälkeen huuhdeltava lämmönsiirtoöljyllä. Vettä ei pitäisi ollenkaan käyttää. Huuhdeltu järjestelmä täytetään lämmönsiirtoöljyllä siten, että paisuntasäiliöön jää riittävästi tilaa öljyn lämpölaajenemiselle. Kaikki ilma on saatava pois järjestelmästä ennen sen kuumentamista.

Parhaan lämmönsiirtotehon saavuttamiseksi lämmönsiirtoöljyn olisi virrattava turbu-lenttisesti. Tällöin suuri virtausnopeus yhdessä hallitun lämpövirran kanssa pienentää pintalämpötiloja vähentäen siten öljyyn kohdistuvaa lämpörasitusta. Säiliön lämpötilan olisi pysyttävä alle +320 °C. Kuumempana öljyn lämpökrakkautuminen nopeutuu ja johtaa leimahduspisteen laskuun, viskositeetin muuttumiseen ja hiilikerrostumien syntymiseen.

Lämmönsiirtoöljyt laajenevat lämmetessään, joten järjestelmään tarvitaan paisunta-säiliö. Se on ainoa kohta, jossa öljy joutuu tekemisiin ilman hapen kanssa. Vaikka Neste Lämmönsiirtoöljyjen hapettumiskestävyys on erittäin hyvä, on kosketusta ilman kanssa vältettävä mikäli lämpötila paisuntasäiliössä ylittää +50 °C. Jos lämpötilaa ei rakennemuutoksilla voida laskea, voidaan paisuntasäiliössä käyttää kelluvaa välikantta tai suojakaasua.

Hyvin suunitellussa ja oikein käytetyssä järjestelmässä Neste Lämmönsiirtoöljyjen käyttöikä on monia vuosia. Etenkin suuremmista järjestelmistä suositellaan öljy-näytteen analysointia vuosittain öljyn kunnon tarkistamiseksi.
ISO 6743-12 Q