Tuote

Neste Therm 5


Neste Therm 5
Lämmönsiirtoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO-L-Q

KUVAUS
Neste Therm 5 on korkealuokkainen parafiininen liäaineistamaton mineraaliöljy lämmönsiirtojärjestelmiin. Sillä on hyvä luontainen lämmönkestävyys, hapettumiskestävyys ja alhainen höyrynpaine.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
- Hyvä lämmönkestävyys
- Hyvä hapettumiskestävyys
- Alhainen höyrynpaine

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys 15 °C 873 kg/m³ ASTM D4052
Leimahduspiste (COC) 220 °C ASTM D92
Jähmepiste −12 °C ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C 5,3 cSt ASTM D445
Viskositeetti 200 °C 1,3 cSt ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C 31 cSt ASTM D445
Viskositeetti 320 °C 0,57 ASTM D445 cSt ASTM D445
Viskositeetti-indeksi 104 ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Therm 5:ttä käytetään lämmönsiirtonesteenä lämmönsiirto-järjestelmissä. Sopiva käyttölämpötila-alue suljetussa järjestelmässä on n. -10 °C ...+300 °C.Täytön ja käytön aikana huomioitavaa:Ennen käyttöönottoa on järjestelmä koeponnistettava vuotojen tarkistamiseksi, ja sen jälkeen huuhdeltava lämmönsiirtoöljyllä. Vettä ei pitäisi ollenkaan käyttää. Huuhdeltu järjestelmä täytetään lämmönsiirtoöljyllä siten, että paisuntasäiliöön jää riittävästi tilaa öljyn lämpölaajenemiselle. Kaikki ilma on saatava pois järjestelmästä ennen sen kuumentamista.