Tuote

Neste Therm 5


Neste Therm 5
Lämmönsiirtoöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO 6743-12 Q

KUVAUS
Neste Therm 5 on korkealuokkainen parafiininen liäaineistamaton mineraaliöljy lämmönsiirtojärjestelmiin. Sillä on hyvä luontainen lämmönkestävyys, hapettumiskestävyys ja alhainen höyrynpaine.

OMINAISUUDET JA EDUT
-Hyvä lämmönkestävyys
-Hyvä hapettumiskestävyys
-Alhainen höyrynpaine

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys kg/m3 15oC 870
Leimahduspiste oC (COC) 220
Jähmepiste oC -12
Viskositeetti-indeksi 104
Viskositeetti cSt/ 40 oC 31
Viskositeetti cSt/ 100 oC 5.3
Itsesyttymispiste °C n. 350
Viskositeetti cSt/200 °C 1,3
Viskositeetti cSt/320 °C 0,57
Lämpölaajenemiskerroin 1/ °C 0,00077
Tiheys 40 °C,kg/m³ 854
Tiheys 100 °C,kg/m 816
Tiheys 200 °C,kg/m³ 753
Tiheys 320 °C,kg/m³ 678

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Therm 5:ttä käytetään lämmönsiirtonesteenä lämmönsiirto-
järjestelmissä. Sopiva käyttölämpötila-alue suljetussa järjestelmässä on n. -10 °C ...
+300 °C.

Täytön ja käytön aikana huomioitavaa:

Ennen käyttöönottoa on järjestelmä koeponnistettava vuotojen tarkistamiseksi, ja sen jälkeen huuhdeltava lämmönsiirtoöljyllä. Vettä ei pitäisi ollenkaan käyttää. Huuhdeltu järjestelmä täytetään lämmönsiirtoöljyllä siten, että paisuntasäiliöön jää riittävästi tilaa öljyn lämpölaajenemiselle. Kaikki ilma on saatava pois järjestelmästä ennen sen kuumentamista.