PULSE-hanke

PULSE-hanke (Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy) on osa Nesteen toimintoja kemiallisen kierrätyksen kehittämiseksi. Kemiallisessa kierrätyksessä jätemuovi muutetaan takaisin hiilivedyiksi, joita voidaan käyttää raaka-aineena uusien muovien ja kemikaalien tuotannossa. Kemiallinen kierrätys täydentää nykyisiä kierrätystekniikoita, kuten mekaanista kierrätystä.

PULSE-hankkeella on tärkeä rooli kemiallisen kierrätyksen laajentamisessa. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Nesteen omia teknologioita nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyä ja jalostamista varten ja integroida nämä teknologiat Porvoon jalostamon toimintaan. Esikäsittely ja jalostus ovat ratkaisevia vaiheita nesteytetyn jätemuovin muuttamisessa korkealaatuiseksi petrokemian raaka-aineeksi.

Vaikka nesteytetty jätemuovi muistuttaa raakaöljyä, se sisältää epäpuhtauksia ja kemiallisia koostumuksia, jotka rajoittavat sen käyttöä, sillä ne aiheuttavat korroosioriskin sekä voivat johtaa prosessien tehottomuuteen ja lopputuotteen huonompaan laatuun. PULSE-hanke kuroo umpeen eroa nesteytetyn jätemuovin laadun ja asiakkaidemme raaka-aineille asettamien laatuvaatimusten välillä poistamalla näitä epäpuhtauksia ja koostumuksia. Hankkeen avulla voidaan laajentaa kemiallisesti kierrätettävää jätemuovivarantoa sekä kemiallisesti kierrätettyjen materiaalien tuotantoa.

Muovijätteen muuttaminen arvokkaaksi raaka-aineeksi

Neste aloitti nesteytetyn jätemuovin jalostuksen teollisessa mittakaavassa vuonna 2020 ja on sen jälkeen prosessoinut yhä suurempia määriä jätemuovia useissa koeajoissa. Käsittelemätön nesteytetty jätemuovi on käyttökelpoista rajoitetuissa erissä, mutta jatkuvan prosessoinnin laajentaminen edellyttää esikäsittely- ja jalostusvaiheita, joissa poistetaan epäpuhtauksia ja optimoidaan kemiallinen koostumus. PULSE-hankkeen tavoitteena on 400 000 tonnin vuotuinen esikäsittely- ja jalostuskapasiteetti. Tämä kapasiteetti saavutetaan asteittain vuoteen 2028 mennessä. 

PULSE-hankkeen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 10,3 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla kymmenen ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Tämä voidaan saavuttaa vähentämällä jätemuovin polttamista, jossa jätteen sisältämä hiili vapautuisi ilmakehään, ja korvaamalla fossiiliset raaka-aineet uusien muovien ja kemikaalien tuotannossa. Samalla kemiallinen kierrätys muuttaa muovijätteen arvokkaaksi raaka-aineeksi ja torjuu muovisaastetta.

Euroopan unionin rahoittama

Euroopan unioni rahoittaa PULSE-hanketta 135 miljoonalla eurolla. EU:n innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista innovatiivisten vähäpäästöisten teknologioiden kehittämiseksi. Vuonna 2022 rahastosta myönnettiin yli 1,8 miljardia euroa 17 suureen vähäpäästöistä yhteiskuntaa edistävään hankkeeseen. Neste ja Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) allekirjoittivat rahoitussopimuksen vuoden 2023 alussa. 

Neste teki kesäkuussa 2023 lopullisen investointipäätöksen rakennustöiden aloittamisesta nesteytetyn jätemuovin jalostuskapasiteetin kasvattamiseksi Porvoon jalostamolla osana PULSE-hanketta. 111 miljoonan euron investoinnilla Neste kasvattaa nesteytetyn jätemuovin prosessointikapasiteettinsa 150 000 tonniin nesteytettyä jätemuovia vuodessa. Uusi laitos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

"Olemme innoissamme siitä, että hankkeemme on EU:n innovaatiorahaston valitsemien hankkeiden joukossa”, sanoo Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön väliaikainen johtaja Katja Wodjereck. "Se on tunnustus, joka kertoo luottamuksesta kemiallisen kierrätyksen parissa tekemäämme työtä kohtaan. Samalla rahoitus korostaa valitsemamme lähestymistavan merkitystä. Kemiallinen kierrätys on merkittävässä roolissa polymeerien ja kemikaalien kiertotalouden edistämisessä."

Katja Wodjereck

PULSE on Euroopan unionin rahoittama hanke. Tässä ilmaistut näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin tekijöiden omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) näkemyksiä. Euroopan unioni tai myöntävä viranomainen ei ole vastuussa niistä. 

Neste on Euroopan unionin PULSE-hankkeelle myöntämän rahoituksen ainoa edunsaaja.