Lentoasemille

Lentoasemilla on merkittävä rooli taloudellisessa kehityksessä - lentoasemat ovat avainasemassa globaalin kaupan ja matkailun suhteen, lentoasemat tarjoavat työpaikkoja ja liikuttavat sekä ihmisiä että rahtia ympäri maailmaa.

Lentoasemat kohtaavat myös monia haasteita. Lentoasemien haasteisiin kuuluu esimerkiksi melu, saasteet ja päästöt. Tämä vuoksi lentoasemilla on tärkeä rooli esimerkiksi päästöjen vähentämisessä lentoliikenteessä. Yhtenä keinona toimii vastuullisten lentopolttoaineiden kehitykseen ja käyttöön sijoittaminen.

Lentoasemilla on ainutlaatuinen rooli vastuullisten lentopolttoaineiden kehityksessä ja käyttöönotossa sillä lentopolttoaineiden jakelu tapahtuu lentoasemien kautta. Tämän lisäksi lentoasemat toimivat ainutlaatuisena risteyskohtana ilmailun sidosryhmille, kuten lentoyhtiöille, hallituksille, polttoaineiden jakelijoille ja toimittajille, yhteisöille ja muille.

Uusiutuvat lentopolttoaineet tuovat lentoasemille monia taloudellisia- sekä ympäristöhyötyjä:

  • Lentoasemat voivat vaikuttaa ilmastomuutokseen vähentämällä hiilijalanjälkeään.​
  • Lentoasemat pystyvät vähentämään paikallisia kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, jos lentokoneissa ja lentoaseman maakalsutossa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta ja Neste MY uusiutuvaa dieseliä. ​
  • Lentoasemat pystyvät kasvamaan ja saavuttamaan samalla päästövähennystavoitteensa (e.g. Airport Carbon Accreditation scheme).​
  • Lentoasemat nähdään edelläkävijöinä ja heitä pidetään ympäristötietoisina.​
  • Lentoasemilla on oikeutus toimintansa kasvuun ja voivat samalla myös kasvattaa PR- ja markkinointi-arvoaan osallistumalla vastuullisten lentopolttoaineiden käyttöön ja kehityshankkeisiin.
  • Lentoasemat näyttäytyvät yleisölle houkuttelevammilta ympäristöystävällisyytensä takia.