Olet täällä

Tulevaisuuden raaka-aineet

Työskentelemme jatkuvasti uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi. Kehitämme samalla teknologioita, joilla monipuolistamme nykyistä raaka-ainevalikoimaamme entisestään. Tämä auttaa meitä varmistamaan, että käytettävissämme on riittävä määrä raaka-aineita tukemaan kasvavaa tuotantokapasiteettiamme, minkä myötä voimme maksimoida positiivisen ilmastovaikutuksemme.

Tulevaisuuden raaka-ainelähteitä

 

Jäte- ja tähderaaka-aineiden valikoiman laajentaminen

Etsimme keinoja parantaa uusien, entistä heikkolaatuisempien jäte- ja tähderaaka-aineiden saatavuutta. Tällaisia ovat mm.:

Rasvahappoöljyt

 • Vapaita rasvahappoja, joita saadaan esimerkiksi erilaisten kasviöljyjen jalostusprosesseista. 

Palmujätevesiliete (palm effluent sludge eli PES)

 • Öljypitoista jätettä, jota voidaan ottaa talteen palmuöljypuristamoiden jätevedestä eli POME:sta (palm oil mill effluent).
 • Palmuöljypuristamoiden jätevedessä on paljon orgaanista materiaalia. Siksi se on käsiteltävä ennen sen laskemista takaisin vesistöön. POME koostuu öljypalmun hedelmien vesiliukoisista komponenteista sekä palmukuiduista ja öljystä.

Brown grease

 • Jätevedestä saatavaa kasvi- tai eläinperäistä jäterasvaa esim. ravintolakeittiöistä.
 • Kerätään viemäriin asennettavalla keräimellä ennen veden ohjautumista jätevesien käsittelyjärjestelmään.

Keskipitkä ja pitkä aikaväli: kartoitamme teknologioita laajentaaksemme valikoimaamme uusilla raaka-aineilla

Keskitymme keskipitkän ja pitkän aikavälin raaka-ainekehityksessämme esimerkiksi seuraaviin skaalautuviin, vastuullisesti tuotettaviin raaka-aineisiin sekä niiden käytön mahdollistaviin teknologioihin:

Jätemuovit

 • Kuluttajamuovijätteet, esimerkiksi värilliset, monimateriaali- tai monikerroksiset pakkausjätteet, joita ei tällä hetkellä voida kierrättää mekaanisesti.
 • Tavoitteenamme on aloittaa nesteytetyn muovijätteen käyttö Nesteen perinteisen fossiilisen öljynjalostamon uutena raaka-aineena ja jalostaa siitä korkealaatuista raaka-ainetta uusien muovien valmistukseen.
 • Neste on käynnistänyt useita kumppanuuksia muovijätteiden kierrätyksen, erityisesti kemiallisen kierrätysteknologian ja kapasiteetin kehittämiseksi.

Lignoselluloosa

Uudet kasviöljyt kehittyneistä viljelykonsepteista

 • Tällaisia uusia, vastuullisempia viljelymenetelmiä voitaisiin hyödyntää lisävolyymien saamiseksi eri viljelyskasveista, kuten rypsistä.
 • Kehittyneitä viljelykonsepteja ovat esimerkiksi syys- ja talviviljely (ts. maatalousmaan täyden potentiaalin hyödyntäminen kasvattamalla pääkasvin lisäksi samalla maalla muitakin viljelykasveja eri kausina), laidunviljely (kasvien viljely laidunmaalla karjanpidon rinnalla) tai kasvien viljely pahasti köyhtyneellä tai hylätyllä maalla.
 • Kehittyneet viljelymenetelmät eivät ole vielä laajamittaisessa käytössä, mutta niiden odotetaan tarjoavan uusia kasviöljyvolyymeja pahasti köyhtyneestä tai jo käytössä olevilta maatalousmaasta.

Kiinteä yhdyskuntajäte

 • Neste tutkii kiinteän yhdyskuntajätteen eri jakeita, joita ei tällä hetkellä voida kierrättää tai ei kierrätetä muista syistä. Tällaiset jakeet vaihtelevat markkinoittain.  
 • Neste arvioi useita teknologioita ja potentiaalisia kumppaneita. Tavoitteena on kiinteän yhdyskuntajätteen hyödyntäminen vastuullisesti tuotettujen polttoaineiden ja kemikaalien valmistuksessa.

Mikrolevät

 • Fotosynteettisiä mikroleviä voidaan viljellä missä tahansa, missä on vettä ja auringonvaloa, myös merivedessä ja viljelyksille soveltumattomilla maa-alueilla.
 • Mikrolevät voivat tuottaa runsaasti öljyä, ja ne sisältävät yleisesti runsaasti proteiineja ja muita arvokkaita yhdisteitä. 
 • Neste on ollut mukana useissa kansainvälisissä levätutkimusprojekteissa, esimerkiksi Alankomaissa ja Australiassa.

CO2 - Power-to-X

 • Neste tutkii elektrolyysi- ja power-to-X -ratkaisuja sekä teknologioita hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (Carbon capture and storage eli CCS) ja hyödyntämiseen (Carbon capture and utilization eli CCU). 
 • Power-to-X-ratkaisuissa keskeinen teknologia on elektrolyysi, jossa vetyä tuotetaan vedestä sähkön avulla.
 • Power-to-X-teknologioiden odotetaan mahdollistavan uusiutuvan vedyn tuotanto päästöttömästi sekä hiilidioksidin muuntamisen polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi.
 • Power-to-X-ratkaisujen ”raaka-aineita” ovat uusiutuva sähkö ja hiilidioksidi. Vedyn sekä polttoaineiden ja kemikaalien tuotantoon power-to-X-teknologioilla ei tarvita biomassaa.
 • Maaliskuussa 2020 Neste hankki vähemmistöosuuden Sunfirestä, joka on korkean lämpötilan elektrolyysiteknologian ja power-to-X-ratkaisujen johtavia kehittäjiä.
 • Testaamme uusiutuvan eli ns. “vihreän vedyn” tuotantoa Rotterdamin jalostamollamme CEA:n, Sunfiren, Paul Wurthin and Engien kanssa EU:n MULTIPLHY-projektissa. Hankkeen tavoitteena on asentaa ja integroida maailman ensimmäinen usean megawatin kokoluokan korkean lämpötilan elektrolysaattorijärjestelmä jalostamoon.