5 vinkkiä jäähdytysnesteen valintaan – Oikeanlainen jäähdytysneste suojaa moottoria ja estää vaurioita

Oikeanlaisen jäähdytysnesteen valinta ajoneuvoon on erittäin tärkeää. Sopiva jäähdytinneste suojelee moottoria, kun taas vääränlainen neste voi johtaa jopa moottorivaurioon. Jäähdytysnesteellä on tärkeä rooli myös sähköautoissa ja hybrideissä, sillä sitä käytetään akkujen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Näillä vinkeillä valitset jäähdytinnesteen oikein ja suojelet auton moottoria.

1. Miksi oikeanlaisen jäähdytysnesteen valinta on niin tärkeää?

Jäähdytinneste kiertää moottorin jäähdytysjärjestelmässä ja siirtää lämpöä jäähdyttimen kautta ulkoilmaan. Haaste on se, että jäähdytysjärjestelmässä saatetaan käyttää yli kymmentä erilaista materiaalia, kuten erilaisia metalleja, muoveja, kumilaatuja ja juotosaineita. Jäähdytysnesteen täytyy suojata niitä esimerkiksi korroosiolta, eikä se saa vahingoittaa mitään näistä materiaaleista.

Haastetta lisää se, että jäähdytinnesteet sisältävät lukuisia erityyppisiä kemikaaleja. Glykolin lisäksi nesteessä on korroosiolta suojaavia aineita, stabilointiaineita, pH-puskureita, vaahdonestoaineita, väriaineita, denaturoimisaineita ja vahingolliselta kavitaatioilmiöltä suojaavia kemikaaleja. Jokaisen kemikaalin pitää sopia jäähdytysjärjestelmän kaikille materiaaleille.

2. Vääränlainen jäähdytysneste voi johtaa moottorivaurioon

Vääränlaisen jäähdytysnesteen aiheuttamat ongelmat näkyvät viiveellä, mutta niitä esiintyy yllättävän paljon. Jäähdytysjärjestelmän vauriot ovat yleisimpiä auton tien päälle jättäviä vikoja esimerkiksi raskaassa liikenteessä.

Vääränlainen jäähdytysneste voi aiheuttaa monia erilaisia ongelmia:

  • Huonolaatuisen jäähdytinnesteen glykoli voi hajota neljäksi erilaiseksi hapoksi, jotka aiheuttavat esimerkiksi metallien korroosiota.
  • Materiaalien syöpyminen voi aiheuttaa jäähdytysjärjestelmän vuotoja.
  • Jäähdytysnesteen ja esimerkiksi juotosaineiden yhteensopimattomuus voi aiheuttaa saostumia, jotka tukkivat jäähdytintä tai raskaassa kalustossa hytin lämmityskanavien putkia.
  • Vääränlaisen jäähdytinnesteen käyttäminen voi mitätöidä auton takuun.

3. Näin valitset jäähdytysnesteen – Värillä ei ole väliä, eikä yleismallista jäähdytinnestettä ole

Värillä ei ole merkitystä. Sitkeän harhaluulon mukaan jäähdytysnesteen pitäisi olla tietyn väristä. Jäähdytysneste on yleensä itsessään väritöntä, ja siihen lisätään väriaine käytön helpottamiseksi. Värille ei kuitenkaan ole mitään standardia, joten eri valmistajat käyttävät erilaisia värejä. Yleisiä jäähdytinnesteen värejä ovat sininen, punainen, vihreä, oranssi ja keltainen, mutta väri ei useinkaan kerro mitään jäähdytysnesteen ominaisuuksista.

Universaalia jäähdytysnestettä ei ole olemassa. Markkinoilla on yleismallisiksi väitettyjä jäähdytinnesteitä, mutta sellaisen tekeminen ei todellisuudessa ole mahdollista. Useat yhdysvaltalaiset autovalmistajat esimerkiksi vaativat, että jäähdytysnesteessä on nitriittejä, mutta jotkin eurooppalaiset valmistajat taas kieltävät niiden käytön. Joidenkin autonvalmistajien vaatimuksissa puolestaan edellytetään, että jäähdytysnesteessä on alumiinin korroosiota estävää silikaattia, mutta joissain ajoneuvoissa silikaatit voivat aiheuttaa vesipumpun tiivistevuotoja.

Noudata autonvalmistajan vaatimuksia. Nesteen hakupalvelusta löydät helposti ajoneuvoosi sopivan jäähdytinnesteen. Palvelusta löytyy noin kahden miljoonan erilaisen ajoneuvon tiedot.

Lue lisää: 6 autoilun myyttiä ja usein kysyttyä kysymystä – Varo vääriä käsityksiä, jotka voivat johtaa kalliisiin remontteihin

4. Jäähdytysnesteen merkitys voi jopa kasvaa sähköautoissa ja hybrideissä

Sähköautot eivät poista jäähdytysnesteen tarvetta, sillä sitä tarvitaan akkujen viilentämiseen ja lämmittämiseen. Esimerkiksi talvipakkasilla akun pikalataus ei onnistu kunnolla ilman akun esilämmitystä. Toisaalta helteellä ja latauksen loppuvaiheessa akku voi tarvita jäähdytystä.

Hybridiautossa voi olla kaksi erillistä jäähdytysnesteen kiertoa – yksi polttomoottorille ja toinen sähköakustolle. Tämä saattaa yli kaksinkertaistaa jäähdytysnesteen tarpeen. Lisäksi näiden kahden jäähdytinnesteen vaihtoväli saattaa olla erilainen.

Lue lisää: Sähköautojen lataus matkalla – Näin pidempikin matka onnistuu sähköauton kanssa

5. Milloin ja miten jäähdytinneste pitää vaihtaa?

Jäähdytysnesteet on vaihdettava säännöllisin väliajoin, sillä suojaavat lisäaineet kuluvat ajan myötä pois ja glykoli alkaa hajota hapoiksi. Autovalmistajan ilmoittama jäähdytysnesteen vaihtoväli on yleensä 2–5 vuotta.

Muista nämä seikat jäähdytysnesteen vaihtamisesta:

  • Älä sekoita erilaisia jäähdytysnesteitä. Niiden kemikaalit saattavat reagoida keskenään ja huonontaa nesteen ominaisuuksia. Pahimmillaan voi syntyä saostumia, jotka tukkivat jäähdytysjärjestelmää. Vanha pakkasneste tulee valuttaa mahdollisimman hyvin pois, ja tarvittaessa järjestelmä on huuhdeltava. Varsinkaan etyleeni- ja propyleeniglykolipohjaisia jäähdytinnesteitä ei saa sekoittaa keskenään.
  • Suosi käyttövalmista jäähdytysnestettä. Käyttövalmiissa liuoksessa sekoitussuhteet ovat varmasti oikein ja liuoksen vesi on puhdasta, eikä se sisällä liikaa kalkkia.
  • Hävitä vanha neste oikein. Käytetyt jäähdytinnesteet ovat ongelmajätettä, joka on toimitettava keräyspisteeseen.
  • Pakkasenkesto ei kerro nesteen kuntoa. Jäähdytinnesteen pakkaskesto mitataan usein auton huollon yhteydessä. Se ei kuitenkaan kerro, onko neste vanhentunutta. Vaihda pakkasnesteet autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Lue lisää Nesteen jäähdytinnesteistä.

Laadukas ja oikeanlainen jäähdytysneste suojaa moottoria ja estää vaurioiden syntymisen.