Olet täällä

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy - Pienennä nopeasti lämmityksen hiilijalanjälkeä jopa 90 %

Öljylämmityksen ilmastopäästöjä voi vähentää nopeasti jopa 90 prosenttia. Lämmityksellä on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä rakennusten lämmittäminen vie noin neljäsosan koko Suomen energiankulutuksesta. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy on nopea ja helposti saavutettava tapa vähentää ilmastopäästöjä.

Minimoi nopeasti ilmastopäästöt Neste MY Uusiutuvalla Polttoöljyllä

  • Pienentää lämmityksen hiilijalanjälkeä jopa 90 prosenttia koko elinkaaren ajalta verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn*.
  • Valmistetaan sataprosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista.
  • Voidaan käyttää lämmityksen lisäksi myös työkoneissa (Pienennä nopeasti työkoneiden hiilijalanjälkeä).

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy on laadukas Premium-tuote

  • Erinomaiset kylmäominaisuudet. Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn kesälaadun alhaisin säilytys- ja käyttölämpötila on -10 ⁰C ja talvilaadun -32 ⁰C.
  • Erinomainen säilyvyys. Tuote säilyy oikein varastoituna useita vuosia.
  • Pienemmät lähipäästöt. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa puhtaammin kuin fossiilinen polttoöljy. Tämä vähentää lähipäästöjä ja lämmityslaitteiston nokeentumista.
  • Laadukas tuote. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy täyttää uusiutuvan dieselin ja polttoöljyn EN15940-luokitusvaatimukset. Tuote ei sisällä käyttöominaisuuksiltaan heikompaa FAME-biokomponenttia.

Liekintunnistimen vaihto mahdollistaa uusiutuvan polttoöljyn käytön

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa erivärisellä liekillä kuin perinteinen polttoöljy. Siksi öljylämmityslaitteiston liekintunnistin on vaihdettava lämpötilaan perustuvaan IR-tunnistimeen. Liekintunnistimen vaihdon kustannukset ovat muutamia satoja euroja, kun vaihto tehdään normaalin huollon yhteydessä. Öljypolttimen huolto- ja asennustyöt ovat luvanvaraisia töitä, joten käytä niissä valtuutettua huoltoliikettä.

Näin tilaat Neste MY Uusiutuvaa Polttoöljyä

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali

Suomi haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen on valtava haaste, johon tarvitaan kaikkia ratkaisuja. Siksi vuonna 2021 tuli voimaan biopolttoöljyn jakeluvelvoite, jonka yksi tavoite on edistää uusiutuvan polttoöljyn käyttöä lämmityksessä. Jakeluvelvoite alkoi kolmesta prosentista, ja se nousee asteittain kymmeneen prosenttiin vuonna 2028.

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy valmistetaan sataprosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista, kuten jäteöljyistä ja -rasvoista. Neste käyttää globaalisti noin kymmentä erilaista raaka-ainetta. Etsimme jatkuvasti uusia jäte- ja tähderaaka-aineita käytettäväksi entistä korkealaatuisempien tuotteiden valmistamiseen.

* Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.