Maksusopimuksen sopimusehdot

Näissä sopimusehdoissa:

"Asiakas" tarkoittaa maksusopimuksen tekijää.

"Luotonvalvonta" tarkoittaa Nesteen Luotonvalvontaa. Luotonvalvonta palvelee arkisin klo 9-15 numerossa +358 10 458 8484  (puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min (alv 24%) ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (alv 24%)) ja sähköpostitse  luotonvalvonta@neste.com.

”Maksusopimus” tarkoittaa Nesteen ja Asiakkaan välistä Maksusopimuksen sopimusehtojen kohdan 1 ja 2 mukaisesti syntynyttä sopimusta.

“Maksuväline” tarkoittaa Neste Yksityiskorttia, Neste Yrityskorttia, Etätunnistuslaitetta tai mobiilimaksupalvelussa käytettyä sovellusta yhdessä ja erikseen.

”Nesteen Internetsivut” tarkoittaa Nesteen internetsivustoa www.neste.fi.

"Neste" tarkoittaa Neste Markkinointi Oy:tä (Y-tunnus: 1626490-8)

“Palveluntarjoaja” on Neste Markkinointi Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö.

"Tuote" tarkoittaa Asiakkaan kulloinkin Nesteeltä tilaamaa tuotetta ja/tai tuotteeseen liittyvää palvelua.

“Vahvistusviesti” tarkoittaa Asiakkaalle sähköpostitse  lähetettävää yhteenvetoa maksusopimuksesta.

“Yleiset toimitusehdot” tarkoittavat laskutettavan tuotteen kaupanteon yhteydessä tehtyyn sopimukseen sovellettavia toimitus- ja sopimusehtoja.

 
 
  1. Maksusopimus on sitova ja se astuu voimaan asiakkaan tallentaessa maksuajan siirron Nesteen Internetsivuilla ja Nesteen hyväksyttyä asiakkaan tekemän maksusopimuksen. Neste ilmoittaa sopimuksen hyväksymisestä Vahvistusviestillä. Sopimuksen mitätöinti tai muuttaminen edellyttää yhteydenoton Nesteen Luotonvalvontaan.

  2. Palveluntarjoajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä Asiakkaan Maksusopimus harkintansa mukaan.

  3. Lasku on maksettava viimeistään sovittuna maksupäivänä. Laskusta ei toimiteta erillistä maksukehotusta sovitun maksuajan aikana. Mikäli asiakas laiminlyö maksun suorittamisen Palveluntarjoajalla on oikeus estää Nesteen myöntämien Maksuvälineiden käyttö, uusien Tuotteiden tilaaminen, sekä ryhtyä Yleisissä Toimitusehdoissa määriteltyihin ja pakottavan lainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin.

  4. Alkuperäisen laskun eräpäivä ei muutu ja Neste pitää maksusopimuksesta huolimatta maksua viivästyneenä, jos lasku maksetaan alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Maksamattomasta osuudesta veloitetaan laskun eräpäivästä lukien laskulla ilmoitettu sopimuksen mukainen viivästyskorko siihen saakka, kunnes laskun viimeinen erä maksetaan. Viivästyskorko veloitetaan seuraavilla laskuilla. Selvyyden vuoksi todetaan, että maksuviiveet raportoidaan alkuperäisen eräpäivän perusteella.

  5. Asiakas on velvollinen maksamaan maksukehotuskulut, mikäli kulu on ehtinyt muodostumaan ennen maksusopimuksen voimaan astumista.

  6. Internetsivuilla ilmoitettu Maksusopimuksen hinta-arvio on suuntaa antava. Lopullinen hinta lasketaan toteutuneiden maksupäivien mukaan ja ilmoitetaan seuraavilla laskuilla.

  7. Lasku tulee maksaa Vahvistusviestissä tai alkuperäisessä laskussa ilmoitetulla viitteellä laskussa ja Vahvistusviestissä ilmoitetulle tilille.

  8. Neste ei takaa Nesteen Internetsivuston toimivuutta, ei vastaa palvelussa esiintyvästä viasta tai virheestä, eikä ole velvollinen korvaamaan näistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

  9. Asiakkaan antamat tiedot tallennetaan Neste Markkinointi Oy:n asiakasrekisteriin ja niitä käsitellään henkilötietolain mukaisesti osana asiakassuhdetta.

  10. Nesteellä on oikeus muuttaa näitä maksusopimuksen ehtoja, sekä rajoittaa palvelun käyttöä tai lopettaa palvelun tarjoaminen.